Lasten psykologin vastaanotto

Psykologin vastaanotolle voivat tulla kaiken ikäiset lapset ja nuoret. Vanhemmat voivat tulla myös ilman lasta konsultaatiokäynnille.

Asiantuntija-apua voi saada erilaisiin ongelmatilanteisiin esim.:

  • lapsen  kehitykseen liittyvät pulmat
  • ahdistuneisuuteen ja mielialaan liittyvät ongelmat
  • käyttäytymisongelmat
  • kouluvalmiuskysymykset
  • oppimisvaikeudet
  • perheen kriisitilanteet
  • vanhemmuuteen liittyvät kysymykset
  • nuorten tunne-elämään liittyvät kysymykset
  • muut psyykkiset oireet

Käyntikerrat psykologin luona vaihtelevat yleensä yhdestä viiteen käyntikertaan.

FacebookTwitterLinkedIn