Lasten psykologin vastaanotto

Tuntuuko arki lapsen kanssa kaaokselta tai ovatko ehkä uudet tilanteet lapselle ylitsepääsemättömän vaikeita? Pikkujätin lasten psykologit auttavat sinua ja lastasi eteenpäin niin elämän pienissä kuin suurissakin haasteissa. Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Milloin lasten psykologin vastaanotolle?

Pikkujätin lasten psykologit ovat laillistettuja psykologeja, jotka ovat työnsä ja koulutuksensa puolesta perehtyneitä erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen kysymyksiin sekä lasten ja nuorten tunne-elämän pulmiin ja oppimisen haasteisiin.

Voit hakeutua lapsen tai nuoren kanssa tai yksin lasten psykologin vastaanotolle esimerkiksi:

  • kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä (esim. yksinäisyys, ystävyyssuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus, normaalia elämää haittaavat pelot ja jännittäminen)
  • tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmissa (esim. aggressiivisuus tai vilkkaus)
  • kouluvalmiuskysymyksissä
  • oppimisvaikeuksissa ja tarkkaavaisuusongelmissa
  • perheen kriisitilanteissa (esim. vanhempien ero, läheisen sairastuminen tai kuolema)
  • ahdistuneisuuteen ja mielialaan liittyvissä ongelmissa
  • missä tahansa vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa (esim. perheen vuorovaikutus, jaksaminen, arjenhallinta, uni ja syöminen)
  • muissa lapsen tai nuoren psyykkisissä oireissa

Lasten psykologin vastaanotto on ennen kaikkea matalan kynnyksen paikka hakea ja saada apua. Jos sinulla herää mitä tahansa, ehkä omasta mielestäsi pieneltäkin tuntuva huoli tai kysymys lapsen tai nuoren psyykkiseen hyvinvointiin ja kehitykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen tai vanhempana olemiseen liittyen, käänny rohkeasti lasten psykologimme puoleen.

Lasten psykologin vastaanotolle ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset ja nuoret.

Mitä lasten psykologin vastaanotolla tapahtuu?

Lasten psykologi lähestyy haasteitanne aina ymmärryksen kautta. Ensikäynnillä lasten psykologi perehtyy tilanteeseenne keskustellen sekä haastatellen lasta tai nuorta ja perhettänne. Ensikäynnillä alaikäisellä on hyvä olla mukana huoltaja.

Tarvittaessa psykologi voi tehdä erilaisia psykologisia tutkimuksia tai arviointeja hoidon suunnittelun tueksi tai ohjata lapsen tai nuoren eteenpäin toiselle asiantuntijalle.

Lapsi, nuori, huoltaja tai perhe voi käydä lasten psykologin luona myös hoito- tai tukikäynneillä. Käyntien aikana psykologi pyrkii tukemaan asiakasta ja auttaa tätä pääsemään eteenpäin kysymyksen, haasteen tai ongelman kanssa.

Käynnit lasten psykologin luona vaihtelevat tyypillisesti yhdestä viiteen käyntikertaan.

Osalla psykologeistamme on myös psykoterapeutin ja neuropsykologin pätevyys.

Mitä hyötyä lasten psykologin vastaanotolle tulemisesta on?

Psykologin vastaanotto toimii ennen kaikkea hyvänä ensiaskeleena kokonaistilanteen kartoituksessa sekä mahdollisena ponnahduslautana laajemman tai pidempikestoisen avun piiriin. Toisinaan jo yhden tai muutaman kerran keskusteluapu lasten psykologin kanssa voi auttaa.

Varhainen avun piiriin hakeutuminen ja tuki ennaltaehkäisevät ongelmien kärjistymistä, joten vastaanotolle kannattaa tulla matalalla kynnyksellä.

Lasten psykologi, lasten psykoterapeutti vai lastenpsykiatri – kelle varaan ajan?

Jos et ole varma kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi, suosittelemme soittamaan neuvonta- ja ajanvarauspuhelinnumeroomme 010 380 8000. Asiakaspalvelijamme varaavat teille tilanteenne mukaan ajan oikealle asiantuntijalle.

Yleisesti ottaen erilaisten ongelmien tai haasteiden kanssa voi olla hyvä lähteä liikkeelle lasten psykologin vastaanotolta. Psykiatria tarvitaan aina lääkitykseen sekä erilaisiin virallisiin lausuntoihin/diagnooseihin liittyvissä asioissa.

Psykoterapeutit puolestaan tarjoavat pidempikestoista apua ja tukea. Kouluvalmiusarviot hoitaa aina psykologi.

Mikäli käytössänne on vakuutus, suosittelemme tarkistamaan vakuutusehdoistanne vaatiiko psykologin vastaanotolle tuleminen ensiksi käynnin lääkärin vastaanotolla.

Voinko varata etävastaanottoajan lasten psykologille?

Ensikäynnille on aina suositeltavaa tulla paikan päälle. Pidempikestoisissa asiakassuhteissa etäkäynnit voivat olla tilannekohtaisesti mahdollisia.

Ajanvaraus

Varaa aika Pikkujätin lasten psykologille internetajanvarauksestamme tai soittamalla neuvonta- ja ajanvarauspuhelinnumeroomme 010 380 8000.

Artikkelit ja tiedotteet
apua_vanhemmuuteen Apua vanhemmuuteen – Helpottavat vastaukset tuoreiden vanhempien huoliin
Kun perheeseen syntyy vauva, elämä mullistuu monin tavoin. Äitiyden ja isyyden mukana tulevat usein myös huoli, syyllisyys, epävarmuus ja uupumus. Pikkujätin perhepsykoterapeutti Anne Lukkarila kertoo, miten pärjätä suorituspaineiden alla ja milloin vanhemmuuteen kannattaa hakea tukea. ”Lapsi ei tarvitse täydellisiä vanhempia, vaan inhimilliset vanhemmat”, Lukkarila sanoo.
Lue lisää
lapsen_ahdistus Lapsen ahdistus – 7 voimaannuttavaa neuvoa vanhemmalle
Lapsen huolestuneisuus, pelot ja ahdistuneisuus hämmentävät helposti myös vanhempia. Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Anu-Katriina Pesonen kertoo, miten ahdistunut lapsi voi saada tukea ja apua.
Lue lisää
masentunut_lapsi Masentunut lapsi kaipaa lohduttavaa aikuista
Lapsi voi masentua siinä missä aikuinenkin. Aina lapsen masennusta ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa. Pikkujätin nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Maarit Vesterinen kertoo, miten lapsen masennus voi oireilla ja millainen aikuisen tuki auttaa lasta.
Lue lisää
FacebookTwitterLinkedIn