Kouluvalmiusarvio

Lapsen kouluvalmiuteen vaikuttaa lapsen yleinen kehitystaso, joka vaihtelee koulun aloittavilla suurestikin. Lapsen älylliset ja/tai motoriset vaikeudet voivat vaikeuttaa koulun aloittamista.

Lapsen koulunkäyntiä voidaan helpottaa ja tukea opetuksen eri tukimuodoilla, tai koulun aloittamista voidaan lykätä.

Asian selvittämiseksi suoritetaan psykologin ja/tai neuropsykologin arviot, joiden suositusten perusteella kouluviranomaiset voivat yhdessä perheen kanssa löytää parhaimman ratkaisun.

FacebookTwitterLinkedIn