Potilaan oikeudet

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi

Nuori: terveydenhuollon ammattilainen arvioi kykysi päättää asioistasi ja ollessasi päätöskykyinen voit itse päättää, voiko huoltajasi nähdä asiointiisi liittyviä tietoja. Arvio tehdään jokaisella asiointikerralla erikseen.

Lue lisää alaikäisen nuoren oikeuksista.

Huoltaja: voit hoitaa kaikkia alaikäisen lapsesi asioita terveydenhuollossa sekä pyytää alaikäisen potilasasiakirjoja nähtäväksesi ja saada niistä kopion, ellei päätöskykyinen alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Huoltajana sinulla on oikeus toimia alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen perusteella. 

Lue lisää päätöskyvyn arvioinnista ja huoltajana asioimisesta alaikäisen puolesta.

Potilasasiakirjojen tarkastus ja luovutus

Meille pikkujättiläisille on tärkeää, että ymmärrät, mitä tietoja lapsestasi keräämme ja mihin niitä käytämme. Lapsesi tietoja käyttävät vain lasta hoitavat lääkärit ja hoitajat. Halutessasi voit tarkistaa Pikkutiedoista tai Omakannasta, mitä tietoja Pikkujätissä lapsestasi on. Voit myös pyytää tiedot kirjallisena Pikkujätin lomakkeella tai kirjoittaa oman pyynnön.

Kun lapsi pystyy päättämään itse hoitoonsa liittyvistä asioista, luovutamme tiedot lapselle hänen omasta pyynnöstään. Siihen asti huoltajat auttavat lasta pyynnön tekemisessä.

Lue lisää potilasasiakirjojen tarkastuksesta ja luovutuksesta.

Potilastietojen korjaamisvaatimus

Jotta tavoittaisimme teidät tarvittaessa, haluamme, että tietonne ovat ajan tasalla Pikkujätissä. Kysymme tästä syystä tietojanne käydessänne meillä. Pikkutietojen kautta voit korjata esim. nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietoja. Kaikkia tietoja et voi itse korjata. Näissä tilanteissa sinun tulee tehdä kirjallinen pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta tai puutteellisen tiedon täydentämisestä. Lastasi hoitanut lääkäri tai hoitaja käy pyynnön läpi tarvittaessa yhdessä ylilääkärin kanssa ja arvioi, onko pyyntöösi perusteita.

Sinulla on oikeus myös pyytää tietojen poistoa. Huomiothan kuitenkin, että emme voi poistaa sellaisia tietoja, joiden säilytyksestä on määrätty lailla.

Lue lisää potilastietojen korjaamisvaatimuksesta.

Lokitietojen tarkastus- ja selvityspyyntö

Jos epäilet, että tietojanne ei ole käsitelty oikein, voit olla yhteydessä Pikkujätin tietosuojavastaavaan.

Lue lisää lokitietojen tarkastus- ja selvityspyynnöstä.

Puolesta asiointi -valtuutus

Jos sinun on vaikea asioida henkilökohtaisesti Pikkujätissä, voit antaa toiselle henkilölle valtakirjan, jolla valtuutat hänet hoitamaan asiointiasi puolestasi Pikkujätissä.

Lue lisää puolesta asiointi -valtuutuksesta.

Apua asiointiin

Potilasasiavastaava, tietosuojavastaava sekä Kanta-arkiston hoitaja auttavat sinua tietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos olet tyytymätön Pikkujätistä saamiisi vastauksiin tietojesi käsittelyä koskien.

Lue lisää asiointiavusta Pikkujätissä.


Tietosuojaselosteista voit lukea tarkemmin tietojesi käsittelystä.