Puheterapeutti

Puheterapia tarjoaa tukea puhe- ja kielihäiriöisten lasten arjen tilanteisiin. Lapsen puheterapian tarvetta arvioidaan haastattelun, havainnoinnin sekä erilaisten testien ja kyselylomakkeiden avulla. Puheterapeutille voi tulla, mikäli jokin asia lapsen puheenkehityksessä askarruttaa.

Puheterapia on apuna ja tukena, jos lapsen kielen, puheen, kommunikoinnin tai syömistaitojen kehitys huolestuttaa vanhempia.

Mitä puheterapiassa tutkitaan ja hoidetaan?

Pikkujätin puheterapia tarjoaa apua lapsille, joilla on puhe- ja kielihäiriöitä. Puheterapeuttimme ovat tottuneita työskentelemään lasten kanssa, joten vastaanotolle tulemista ei tarvitse ujostella.

Puheterapeutin vastaanotolla voidaan tutkia, hoitaa ja tukea:

 • artikulaatiota (äännevirheitä)
 • äänteellistä kehitystä
 • syömistä ja nielemistä
 • äänenkäyttöä
 • puheen sujuvuutta
 • suun alueen ja puheen tuoton motoriikkaa
 • kielen ymmärtämisen taitoa
 • kieliopillista hallintaa
 • käsitteellisiä taitoja
 • kerronnan taitoja
 • lukemiseen, kirjoittamiseen ja ylipäänsä oppimiseen liittyviä taitoja
 • vuorovaikutukseen (esim. autismin kirjo) liittyviä pulmia

Milloin puheterapiaan?

Puheterapeutille voi tulla aivan pienenkin lapsen kanssa, mikäli jokin asia puheenkehityksessä askarruttaa.

Vanhemmille herää usein kysymyksiä lapsen puheen kehitystä seurattaessa. Huolena voi olla esimerkiksi:

 • Milloin tulisi ilmaantua ensimmäiset sanat?
 • Miksi lapsi ei vielä puhu ollenkaan?
 • Olenko tehnyt jotain väärin?
 • Olisiko pitänyt lukea lapselle enemmän?
 • Ymmärränkö lastani liian helposti ja hänelle ei kehity riittävää halua ilmaisuun?
 • Olenkohan raskausaikana käyttämäni särkylääke voinut vaikuttaa lapsen kehitykseen?
 • Lapsi sanoi jo sanoja, mutta ne eivät ole jääneet käyttöön.
 • Onkohan lapseni suun motoriikassa jotain vialla?
 • Vaikuttaakohan vanhempien kaksikielisyys puheen kehitykseen?

Puheterapiasta voi olla apua, jos:

 • lapsen puheen ja kielen kehitys on viivästynyt
 • puheen tuottaminen ja ymmärtäminen on vaikeaa lapselle
 • lapsen puhe on epäselvää
 • lapsella on äänenkäytön ongelmia
 • lukeminen, luetun ymmärtäminen tai kirjoittaminen on lapselle hankalaa
 • lapsen vuorovaikutustaidoissa on pulmia

Miten lasten puheterapiaan pääsee?

Lapsen puheterapian tarvetta arvioidaan haastattelun, havainnoinnin sekä erilaisten testien ja kyselylomakkeiden avulla.

Lapsen ikä ja tausta huomioiden selvitetään kielen ja kommunikoinnin taitoja ja kehitystä sekä olemassa olevien haasteiden vaikutusta arkeen.

Arvioinnin perusteella tehdään puheterapiasuunnitelma, jota aletaan toteuttaa säännöllisillä puheterapiakäynneillä.

Mitä puheterapiassa tapahtuu?

Puheterapeutti kyselee käynnillä aluksi raskausajan kulkua, synnytystä ja lapsen varhaisvaiheiden kulkua.

Käynnillä haastatellaan vanhempia myös mahdollisten perintötekijöiden vaikutuksesta. Käynnillä selvitellään, miten lapsi syö, leikkii ja nukkuu.

Vanhempien kertoman avulla puheterapeutti pyrkii kartoittamaan lapsen kielellisten pulmien vaikutusta arjessa. Puheterapeutin käynnillä selvitellään taustatietoja lapsen kokonaiskehityksestä ja arvioidaan monipuolisesti lapsen leikkiin, vuorovaikutukseen ja suun motoriikkaan liittyviä taitoja.

Arvioinnit tehdään aina leikin varjolla ja lapsen ehdoilla niin, ettei lapsi koe olevansa erityisesti arvioinnin kohteena. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä leikkisämpiä tutkimukset ovat.

Kokonaistilanteesta riippuen, tehtävät voidaan tehdä yhdessä vanhempien kanssa.

Puheterapeutin tutkimukseen varataan 1-3 vastaanottokertaa.

Ajanvaraus

Varaa aika Pikkujätin puheterapeutille nettiajanvarauksestamme tai soittamalla asiakaspalveluun 010 380 8000.

Artikkelit ja tiedotteet
Pikkujätti Pikkujätille ja Aavalle myönnetty ISO27001 tietoturvasertifiointi
Sertifiointi osoittaa, että Pikkujätti ja Aava noudattavat korkeimpia tietoturvakäytäntöjä taaten turvalliset ja luotettavat terveydenhuollon palvelut asiakkaille.
Lue lisää
lapsen Mistä lapsen oppimisvaikeudet johtuvat?
Lievätkin oppimisvaikeudet on tärkeä tunnistaa, jotta lasta voidaan tukea koulussa ja kotona mahdollisimman varhain. Mikäli asiaan ei puututa, ongelmat seuraavat aikuisuuteen. Neuropsykologian erikoispsykologi Nina Sajaniemi kertoo, mitä syitä oppimisvaikeuksien taustalla on ja mitkä ovat yleisimmät oppimishäiriöt.
Lue lisää
Pikkujätti Asiakastietolaki muuttuu 1.1.2024 – OmaKannan luovutuslupaa voidaan hyödyntää jatkossa laajemmin
Voit kuitata informoinnin vastaanotetuksi jo nyt OmaKannassa tai asioidessasi Pikkujätissä.
Lue lisää
FacebookTwitterLinkedIn