Nina Luostarinen puheterapeutti

Nina Luostarinen

puheterapeutti

Varaa aika

Hoidan lasten puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä. Näihin lukeutuvat mm. viivästynyt puheenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö, äännevirheet, puheen epäselvyys ja vuorovaikutukseen liittyvät pulmat.