Nina Sajaniemi neuropsykologi

Nina Sajaniemi

Neuropsykologian erikoispsykologi

Varaa aika

Professori, neuropsykologian erikoispsykologi

Teen neuropsykologisia, kehityspsykologisia ja sosioemotionaalisia tutkimuksia. Autan lapsia ja nuoria tunnistamaan heidän omat vahvuutensa, vaikeutensa ja mielenliikkeensä. Ohjaan vanhempia kasvatustyössä, käyttäytymisen taustan tunnistamisessa ja tunnesäätelyn vahvistamisessa. Tutkimusten ohella sekä niiden rinnalla/lisäksi keskustelen lasten ja nuorten kanssa heidän ajatuksistaan, huolistaan ja toiveistaan. Itselläni on pitkä kokemus erilaisten lasten, nuoren, vanhempien ja opettajien kanssa työskentelystä. Olen toiminut vuosia sekä Helsingin että Itä-Suomen opettajankoulutuksessa ja olen aktiivinen tieteellisessä työssä. Työskentelyotteeni on kokonaisvaltainen, näkökulmanani on aivoterveyden ylläpitäminen ja kasautuvien vaikeuksien ennalta ehkäiseminen.

Asiantuntijuuteni ytimessä ovat:

· Stressikuormittavuuden merkitys aivoterveydelle, kasvulle ja kehitykselle · Tunnesäätely, vuorovaikutus ja käyttäytyminen · Tarkkaavuus, toiminnanohjaus ja oppiminen · Neuropsykiatriset oireet · Kehityksen arviointi · Koulukypsyysarvioint

Ajanvarausohje

Ajan voi varata netistä. Neuropsykologiset ja laajat kokonaistilanteen arviot vaativat keskimäärin noin viisi tutkimuskertaa. Tutkimus- ja ohjauskäyntien määrä voi vaihdella. Ajanvaraukseen voi myös soittaa niin henkilökunta opastaa ja varaa tarvittavat käynnit.