Neuropsykologiset tutkimukset

Lukeminen ei suju ja laskeminen takkuaa? Erilaiset oppimisvaikeudet ovat lapsilla yleisiä ja niiden ja muiden kognitioon liittyvien haasteiden ja ongelmien selvittelyssä hyödynnetään usein neuropsykologisia tutkimuksia. Tutkimukset auttavat ymmärtämään lapsen haasteita, jolloin lapsen kehitystä voidaan myös paremmin tukea. Pikkujätissä tutkimuksia tekevät kokeneet neuropsykologian ammattilaiset.

Mikä lapsen neuropsykologinen tutkimus on ja mitä vastaanotolla tapahtuu?

Lasten neuropsykologisilla tutkimuksilla pystytään selvittämään lapsen tai nuoren havaitsemiseen, ajatteluun ja muistamiseen eli kognitioon liittyviä haasteita tai ongelmia. Tutkimuksen tekee tyypillisesti neuropsykologi hyödyntäen haastattelua, havainnointia sekä erilaisia neuropsykologisia testejä.

Vastaanotolla neuropsykologi pyrkii luomaan aluksi kokonaiskuvan lapsen tai nuoren tilanteesta kotona, koulussa ja harrastuksissa haastattelemalla sekä huoltajia että lasta tai nuorta. Usein huoltajat ja mahdolliset myös lapsen opettajat saavat täytettäväkseen erilaisia kyselyitä ja lomakkeita. Olennainen osa tutkimusta on myös neuropsykologin lapsen kanssa kahden kesken tehtävät neuropsykologiset testit.

Käyntejä neuropsykologin luona tulee tyypillisesti kerran viikossa. Lopuksi neuropsykologi antaa tutkimuksista arvion ja palautteen huoltajille ja mahdollisesti suoraan varhaiskasvatuksen tai opetuksen ammattilaisille.

Pikkujätissä neuropsykologisia tutkimuksia tehdään kaikenikäisille lapsille ja nuorille.

Minkälaisissa tilanteissa neuropsykologista tutkimusta tyypillisesti tarvitaan?

Neuropsykologista tutkimusta tarvitaan esimerkiksi:

  • lapsen kehityksellisten häiriöiden diagnosoinnissa (esim. ADHD, autismikirjon häiriöepäilyt)
  • neurologisten sairauksien ja aivovaurioiden vaikutusten arvioinnissa älylliseen toimintakykyyn
  • lapsen kehitystason ja erityisvaikeuksien selvittelyssä
  • erilaisten oppimisvaikeuksien syiden selvittelyssä (esim. vaikeus oppia lukemaan tai laskemaan)
  • aistivammaisen lapsen kehityksen arvioinnissa
  • tukitoimenpiteiden ja kuntoutuksen tarvearvioinnissa

Mikä hyöty neuropsykologisesta tutkimuksesta on?

Lapsen neuropsykologinen tutkimus auttavat pääsemään lapsen tai nuoren kognitiivisten haasteiden tai ongelmien jäljille syvällisemmin. Esimerkiksi oppimisvaikeuksissa tutkimuksissa voi selvitä, että taustalla on visuaaliseen hahmotuskykyyn, kielelliseen oppimiseen tai mahdollisesti molempiin liittyviä haasteita.

Kun lapsen haasteita ja ongelmia ymmärretään paremmin, voidaan näin ollen myös arvioida niiden vaikutuksia lapsen tai nuoren elämään sekä suunnitella tarpeen mukaan erilaisia toimenpiteitä, kuntoutusta ja hoitoa lapsen tai nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin tueksi.

Ajanvaraus

Varaa aika neuropsykologille internetajanvarauksemme kautta tai soittamalla Pikkujätin ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen 010 380 8000. Neuropsykologi tekee arvion tutkimusten tarpeellisuudesta ensikäynnillä.

Ensikäynnille on hyvä varata aikaa tunti. Mukaan kannattaa ottaa mukaan tulokset mahdollisista aiemmista psykologin tai toiminta- tai puheterapeutin tekemistä tutkimuksista sekä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma -arvio.

Artikkelit ja tiedotteet
ADHD ADHD-lapsi kaipaa kehuja ja myönteistä palautetta – 8 usein kysyttyä kysymystä lapsen ADHD:stä
Lapsi ei malta pysyä aloillaan, tunteet kuohuvat ja koulunkäynti takkuaa – olisikohan kyseessä ADHD? Pikkujätin lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marie Korhonen kertoo, miten ADHD lapsilla saattaa vaikuttaa elämään – ja muistuttaa, että ADHD:ssä voi olla myös paljon hyvää.
Lue lisää
lasten_mielenterveysongelmat Vanhempi syyttää usein turhaan itseään – Monet lapsen mielenterveysongelmat liittyvät biologisiin tekijöihin
Lapset ja nuoret käyttävät yhä enemmän mielenterveyspalveluita. Tämä ei välttämättä kerro ongelmien lisääntymisestä, vaan lapsen kehityksen paremmasta ymmärryksestä sekä aikaisemmasta puuttumisesta kehityksen erilaisiin haasteisiin.
Lue lisää
Pikkujätti Pikkujätille ja Aavalle myönnetty ISO27001 tietoturvasertifiointi
Sertifiointi osoittaa, että Pikkujätti ja Aava noudattavat korkeimpia tietoturvakäytäntöjä taaten turvalliset ja luotettavat terveydenhuollon palvelut asiakkaille.
Lue lisää
FacebookTwitterLinkedIn