Marja Lenkkeri

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja minulla on pitkä, yli 25 vuoden kokemus nuorten psyykkisten ongelmien ja haasteiden hoitamisesta erikoissairaanhoidossa. Tämän myötä minulla on myös vahva kokemus vanhempien kanssa työskentelystä. Vastaanotolleni ovat lämpimästi tervetulleet 12-19v nuoret ja heidän vanhempansa. Ratkaisuja etsitään yhdessä mm.vuorovaikutushaasteisiin ja mielialaongelmiin. Osaamisalueitani ovat myös uneen, stressiin ja syömiseen liittyvät haasteet.

Olen pätevöitynyt IPT (interpersonaalinen terapia) terapeutti. Ipt on käypähoitosuositusten mukaista interpersonaalista terapiaa masennuksen hoitoon sisältäen 12-16 tapaamista. Tapaamisilla kartoitetaan ensin yhteisesti ajankohtainen tilanne, vointi, oireet ja tapahtumat. Yhdessä pyritään tutkimaan ja tarkastelemaan mieltä askarruttavia asioita,tunteita sekä kokemuksia. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma ja tavoitteet kohti muutosta. Terapeuttina olen hyväksyvä, kuunteleva ja myötäelävä. Tapaamisissa pyrin luomaan avoimen, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin.

Pirita Glumerus

Tervetuloa vastaanotolleni!
Olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Olen työskennellyt kaksikymmentä vuotta nuoruusikäisten parissa, joista 10 vuotta nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa. Minulla on vankka osaaminen ja kokemus nuorten psyykkisten ongelmien ja haasteiden sekä perheiden parissa työskentelystä. Hoidan ja arvioin kaikkia nuorisopsykiatrian haasteita ja häiriöitä.

Olet pätevöitynyt IPT (interpersoonallinen terapia) terapeutti. IPT on käypähoitosuositusten mukaista interpersoonallista terapiaa masennuksen hoitoon. IPT:ssä keskitymme ihmissuhteisiin ja elämäntapahtumiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään elämäntilanteiden, ihmissuhteiden ja masennusoireiden välisiä yhteyksiä. Yhdessä pyritään tutkimaan ja tarkastelemaan mieltä askarruttavia asioita,tunteita sekä kokemuksia.

Tällä hetkellä opiskelen Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet).