Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapeutti voi auttaa lasta ja perhettä monessa eri tilanteessa ja eri ikävaiheessa. Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla esimerkiksi silloin, jos vanhemmilla on huoli vauvan tai lapsen motorisesta kehityksestä, lapsella on pää, niska- tai selkäkipuja, tai jos lapsi kaipaa kuntoutusta tapaturman jälkeen.

Mikäli lapsella on kipuja lihaksissa tai nivelissään, on niihin puututtava mahdollisimman nopeasti. Lapsuus- ja nuoruusiän niska- ja selkäkivut ennustavat samoja vaivoja myös aikuisuudessa. Liikkumattomuus ja erilaisten älylaitteiden seuraaminen on lisännyt lastenkin tuki-ja liikuntaelinvaivoja. Toisaalta urheilevilla nuorilla harrastusmäärät saattavat olla jo suuria ja aiheuttaa erilaisia rasitusvaivoja, jos kuormitusasennot eivät ole optimaalisia. Näiden tutkimisessa ja korjaamisessa fysioterapeutti on oiva apu.

Vauvojen fysioterapian tarkoituksena on yleensä arvioida, tukea ja ohjata normaalia liikunnallista kehitystä. Alkuun kartoitetaan lapsen kyky liikkua, leikkiä ja toimia arjessa. Tämän perusteella suunnitellaan terapiaa ja keinoja tukea kehitystä myös arkielämässä.

Lasten kanssa työskennellessä on tärkeää huomioida lapsen ikä, hänen vahvuutensa ja vaikeutensa arjessa. Harjoittelussa tärkeää on huomioida lapsen mielenkiinnon kohteet ja vanhempien lasten kanssa on tärkeää löytää keinot, joilla lapsi voi itse ottaa vastuuta omasta terveydestään. Pienempien lasten kanssa harjoittelu voidaan toteuttaa leikin kautta. Fysioterapeutti tekee aina läheistä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa.

FacebookTwitterLinkedIn