Nuorisovastaanotto

Nuorisovastaanotto on nimensä mukaan suunnattu nuorille. Pikkujätti tarjoaa apua kokonaisvaltaisesti, koska nuoruudessa yleensä kaikki liittyy kaikkeen.

Mikä on nuorisolääkäri?

Lääkäri saa kutsua itseään nuorisolääkäriksi, jos hän on suorittanut nuorisolääketieteen erityispätevyyden. Erityispätevyys voidaan myöntää sellaiselle erikoislääkärille, joka on hyväksytysti suorittanut kaksivuotisen pätevöitymisohjelman.

Nuorisolääkäri voi olla lastentautien, yleislääketieteen, psykiatrian tai vaikkapa gynekologian erikoislääkäri. Hän tuntee oman erikoisalansa lisäksi nuoruuteen kuuluvia kommervenkkejä ja osaa ja haluaa kohdata nuoria.

Mitä nuorisovastaanotolla tapahtuu?

Yleensä alaikäiset tulevat huoltajansa kanssa vastaanotolle, mutta paikalle voi tulla yksinkin. Lääkäri juttelee ensin kaikkien paikalle tulleiden kanssa yhdessä ja selvittää, minkälaisiin huoliin toivotaan apua.

Nuoren omat huoltajat ovat tervetulleita mukaan, koska he voivat kertoa tilanteesta omasta näkökulmastaan, ja he saattavat osata antaa joitakin taustatietoja nuorta paremmin. Huoltajat yleensä tuntevat esimerkiksi suvussa kulkevaa tautitaakkaa.

Alkuhaastattelun jälkeen nuori jää yleensä lääkärin kanssa kaksin. Lääkäri haluaa kuulla paitsi oireista, myös nuoren elämästä yleensä. Nuoruudessa yleensä kaikki liittyy kaikkeen. On tärkeää kuulla siitäkin, mitä nuori pelkää, toivoo ja kuvittelee.  Nuoren fyysinen tutkiminen tehdään yleensä aina niin, että muut ovat huoneesta poissa.

Vastaanoton lopussa on taas aika tavata myös huoltajat, jotta voidaan yhteisesti suunnitella, miten edetään.

Koska lääkäri tapaa vastaanotolla kaikki paikalle tulleet yhdessä ja nuoren lisäksi erikseen, tarvitaan tavallista enemmän aikaa. Aikaa tarvitaan myös siihen, että kaikki valitut tutkimukset ja hoidot voidaan kunnolla perustella ja selittää niin, että sekä nuori itse että hänen saattajansa ymmärtävät, mistä on kyse.

Nuorisolääkäri tekee mielellään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Aavassa ja Pikkujätissä on käytettävissä esimerkiksi psykologeja, psykiatreja, psykoterapeutteja ja ravitsemusterapeutteja. Heidän lisäkseen nuorisolääkäri saattaa luvan saatuaan olla yhteydessä esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon. Kaikista yhteydenotoista sovitaan aina erikseen.

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyasioissa ohjaamme nuoria 15–25-vuotiaille suunnattuun Nuorten Naisten Aavaan, joka toimii Aavan gynekologisia palveluita tarjoavien yksiköiden yhteydessä. Lisätietoa Nuorten Naisten Aavasta.

Luottamuksellisuus on tärkeää

On tavallista, että nuori pelkää, että hänen antamansa tiedot vuotavat ulkopuolisille. Näin ei missään tapauksessa käy. Lääkäri kirjaa paljon asioita potilaskertomukseen, mutta potilaskertomusta ei lain mukaan saa kukaan ulkopuolinen käydä tutkimassa. Kaikista sähköisten asiakirjojen avaamisista jää aina lokimerkintä.

Lääkäri ja nuori sopivat yhdessä, mitä vastaanottohuoneessa esille tulleista asioista kerrotaan huoltajalle. Lain mukaan terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus arvioida, kykeneekö alaikäinen päättämään hoidostaan. Jos nuori katsotaan kykeneväksi tähän päätöksentekoon, nuori saa sanoa, mitä huoltajalle kerrotaan, mitä jätetään kertomatta.  Toki tässä on rajoituksia, kun potilas on alaikäinen: kenenkään henki ei saa vaarantua salassapidon takia.

Lue lisää alaikäisen päätöskyvyn arvioinnista.

Miten varautua nuorisovastaanotolle?

Usein auttaa, että kirjoittaa muistilistan asioista, jotka haluaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa.

Toivomme, että tarkastatte etukäteen, että ns. Kanta-luvat ovat kunnossa. Vain siten yksityislääkäri pääsee näkemään, mitä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa on kirjattu.

Avoimuus kannattaa muun muassa siksi, että vältetään turhat uusintatutkimukset ja viiveet. Lääkäri tarvitsee rehellisen kokonaiskuvan tilanteesta voidakseen auttaa.

Lue lisää OmaKannan luovutusluvista.

Milloin nuorisovastaanotolle, milloin tavallinen lyhyt vastaanottoaika?

Jos kysymyksenasettelu on hyvin selväpiirteinen, esimerkiksi kyseessä on tuore infektiotauti, riittää teini-ikäisellekin tavallinen yksi vastaanottoaika.

Jos huoltajalla on tunne, että huolia ja vaivoja on hankalampi selittää, huolet liittyvät useampaan asiaan tai halutaan, että nuori kohdataan myös ilman vanhempia, kannattaa ehdottomasti varata tunnin vastaanottoaika.

Kun aika varataan puhelimitse, hoitajat varmistavat, että myös lääkärin erityisohjeet vastaanottoajan sijoittelusta toteutuvat. Näin saatte parasta mahdollista palvelua!

Ajanvaraus

Varaa aika Pikkujätin nuorisovastaanotolle nettiajanvarauksestamme tai asiakaspalvelustamme soittamalla numeroon 010 380 8000.

FacebookTwitterLinkedIn