Perheterapia

Perheterapia on koko perheen ammatillista auttamista erilaisissa pulmatilanteissa. Näitä voivat olla esim. perhe-elämään liittyvät kriisit, vanhempien ero, perheenjäsenen sairastuminen tai mikä tahansa perheen tasapainoa järkyttävä tapahtuma. Perheterapialla pyritään lisäämään perheen toimivuutta ja valmiutta ratkaista ongelmia.

Perheterapeuttinen viitekehys sisältää ajatuksen perheen suhteiden vuorovaikutuksellisuudesta, jota ymmärtämällä, tietoiseksi tekemällä ja hoitamalla voidaan edistää perheen hyvinvointia.

Terapiakäynneillä tavataan koko perhettä tai sen joitakin jäseniä sopimuksen mukaan. Terapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta vuoden, joskus useammankin, kestävään hoitosuhteeseen. Tapaamisia on noin kaksi kertaa kuukaudessa.

FacebookTwitterLinkedIn