Perheterapia

Koetteleeko perhettänne haaste tai ongelma, jonka kohtaamiseen ja käsittelyyn omat keinot eivät riitä? Pikkujätin perheterapeutit auttavat perhettänne eteenpäin ja lisäävät valmiuttanne auttaa itse itseänne. Perheterapian tavoitteena on hyvinvoiva perhe – tervetuloa vastaanotolle!

Milloin kannattaa kääntyä perheterapeutin puoleen?

Pikkujätin perheterapeutit ovat psykoterapeutteja, jotka ovat lisäkouluttautuneet perheterapian saralla.

Voitte kääntyä perheterapeutin puoleen missä tahansa perhettänne koskevassa pulmatilanteessa tai kriisissä. Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • vanhempien ero
  • läheisen kuolema tai sairastuminen
  • haasteet perheen vuorovaikutuksessa
  • uusperheen kysymykset ja haasteet
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö
  • lapsen tai nuoren valehtelu, karkailu tai varastelu
  • lapsen tai nuoren kouluun menemisen vaikeudet
  • lapsen tai nuoren eristäytyminen

Perheterapiaan tulo ei vaadi lääkärin tai psykiatrin lähetettä, mutta etenkin laajemmissa haasteissa ja ongelmissa lääkärin tekemä kokonaistilanteen kartoitus ennen terapian aloitusta on hyödyllinen. Myös terapeutti voi tarpeen mukaan ohjata perheen, lapsen tai nuoren psykiatrin vastaanotolle.

Pikkujätissä teitä palvelee myös joukko kokeneita lasten psykologeja.

Mitä perheterapia on ja mitä vastaanotolla tapahtuu?

Perheterapia on koko perheen ammatillista auttamista perheen lähtökohdat ja toiveet huomioiden. Sillä pyritään lisäämään perheen toimivuutta ja valmiutta ratkaista itse ongelmia ja huolia omia voimavaroja hyödyntäen.

Perheterapeutti auttaa perhettä hahmottamaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, antaa työkaluja hyvään vuorovaikutukseen (esim. asioiden tunnetason jakaminen, kuulluksi tuleminen) ja auttaa ymmärtämään näiden merkityksen osana perheen hyvinvointia.

Perheterapia perustuu pitkälti keskusteluihin, joiden aikana käydään läpi perheen menneisyyttä, nykyhetkeä sekä tulevaisuuden toiveita. Terapeutti voi käyttää omista taustoistaan ja perheen tilanteesta riippuen työskentelyssä apuna myös esimerkiksi sukupuuta tai valokuvia.

Käytännössä perheterapeutti tapaa aluksi yleensä koko perhettä, ja tämän jälkeen tilannekohtaisesti perheenjäseniä erikseen (tutustu myös lasten ja nuorten psykoterapia). Tapaamisia on tyypillisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Perheterapia voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta useampaan vuoteen.

Mikä on perheterapian suurin hyöty?

Parhaimmillaan perheterapia voi johtaa perheen omiin oivalluksiin, vuorovaikutuksen paranemiseen ja edelleen hyvinvoinnin kasvuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Varhaisella tuella on myös mahdollista ennaltaehkäistä ongelmien kärjistymistä.

Ajanvaraus

Varaa aika Pikkujätin perheterapeutille internetajanvarauksemme kautta tai soittamalla ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeemme 010 380 8000.

Artikkelit ja tiedotteet
apua_vanhemmuuteen Apua vanhemmuuteen – Helpottavat vastaukset tuoreiden vanhempien huoliin
Kun perheeseen syntyy vauva, elämä mullistuu monin tavoin. Äitiyden ja isyyden mukana tulevat usein myös huoli, syyllisyys, epävarmuus ja uupumus. Pikkujätin perhepsykoterapeutti Anne Lukkarila kertoo, miten pärjätä suorituspaineiden alla ja milloin vanhemmuuteen kannattaa hakea tukea. ”Lapsi ei tarvitse täydellisiä vanhempia, vaan inhimilliset vanhemmat”, Lukkarila sanoo.
Lue lisää
lapsen_ahdistus Lapsen ahdistus – 7 voimaannuttavaa neuvoa vanhemmalle
Lapsen huolestuneisuus, pelot ja ahdistuneisuus hämmentävät helposti myös vanhempia. Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi Anu-Katriina Pesonen kertoo, miten ahdistunut lapsi voi saada tukea ja apua.
Lue lisää
masentunut_lapsi Masentunut lapsi kaipaa lohduttavaa aikuista
Lapsi voi masentua siinä missä aikuinenkin. Aina lapsen masennusta ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa. Pikkujätin nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Maarit Vesterinen kertoo, miten lapsen masennus voi oireilla ja millainen aikuisen tuki auttaa lasta.
Lue lisää
FacebookTwitterLinkedIn