Tietosuoja

Tietosuoja

Potilastietonne tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, jota ylläpitää lääkäriasema ja siellä keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti.

Potilastietonne ovat salassa pidettäviä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan käyttää suostumuksenne perusteella ainoastaan lääkäriasemalla. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Huoltajilla on oikeus alaikäisen lapsensa potilastietoihin, mikäli tämä ei ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista huoltajille (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista).

Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriimme talletetut teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Henkilöllisyys tarkastetaan asiakirja pyynnön/noudon yhteydessä. Samoin teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen tai rajata sitä.

Lisätietoja henkilörekisteristä ja siihen liittyvistä laeista saatte lääkäriaseman toimistosta löytyvästä potilaskansiosta.

Pikkujätin tietosuojavastaavana toimii Ida-Emilia Laasonen ja tietosuojavastaavan sijaisena Marliina Mäkinen.

Yhteystiedot:

Marliina Mäkinen
Tietosuojavastaava, sijainen
050 568 0880
tietosuoja@pikkujatti.fi