Dataskyddsbeskrivning

Era patientuppgifter lagras i ett centralregister som upprätthålls gemensamt av läkarcentralen och de yrkesutövare som anslutit sig till dess centralregister.

Era patientuppgifter är sekretessbelagda (enligt Personuppgiftslagen). I anslutning till er vårdrelation kan de med ert samtycke användas endast på läkarcentralen. Uppgifterna utlämnas till andra endast med stöd av lag eller med ert tillstånd. Vårdnadshavaren har rätt till sitt minderåriga barns patientuppgifter om barnet inte särskilt har förbjudit att uppgifterna utlämnas till vårdnadshavaren (Lagen om patientens ställning och rättigheter).

Ni har möjlighet att kontrollera de uppgifter om er som lagrats i vårt register i samband med ett personligt besök eller med stöd av en skriftlig begäran. Identiteten skall bestyrkas antingen vid lämnande av förfrågan eller vid hämtning av uppgifter. Ni har också rätt att yrka att felaktiga uppgifter om er som finns i vårt register korrigeras eller återta ert samtycke till utlämnande av era uppgifter eller begränsa samtycket.

Närmare information om personregistret och de lagar som gäller detta finns i en patientpärm på läkarcentralens kontor.

Kontakt information
Marliina Mäkinen
Dataskyddsansvarig
tietosuoja@pikkujatti.fi