Patientombudsman

Patienter och deras anhöriga kan ta kontakt med patientombudsmannen i frågor som gäller patientens vård och behandling. Patientombudsmannen ger även information om patienters rättigheter.
Patientombudsmannen kan ge råd och hjälp till att skriva en anmärkning, klagomål och anmälan om patientskada.

Innan man skriver en anmärkning eller ett klagomål, är det bra att ta kontakt med den behandlande läkaren eller servicedirektören på vårdanstalten. Du får ett formulär för anmärkning från patientombudsmannen.

Patientombudsmannen har ingen beslutsrätt och han/hon tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten.

Patientombudsmannen för Pikkujätti barn- och ungdomsläkarstationen heter Laura Malminen.
Hon nås bäst via e-post: potilasasiamies@pikkujatti.fi eller via telefon från numret 044 2951 230 (tisdag på klockan 13 – 14).