Prislista

På den här sidan hittar du information om våra prissättningsgrunder och exempelpriser för våra tjänster.

Poliklinikavgift

Poliklinikavgiften debiteras för alla mottagnings- och ingreppsbesök, inklusive distansmottagning per telefon och video.

Poliklinikavgiftens debitering omfattar tidsbokningstjänster, rådgivning och handledning relaterade till mottagningen, kassatjänster, mobiltjänster och underhåll av programvaror och register.

Kanta-avgift

En Kanta-avgift debiteras för alla besök som innebär att uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är till exempel när- och distansmottagningar, telefonsamtal och undersöknings- och behandlingsbesök hos läkare, skötare, terapeuter och andra mottagare. Kanta-avgiften används för att täcka myndighetsavgifter och systemkostnader till följd av myndighetskrav.

Skyddsutrustning och särskilda arrangemang på Infektionsmottagningen

Dessutom har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt att skydda våra kunder och personal under besöken på Pikkujättis station samt till utökad städningen av våra lokaler på infektionsmottagningen. Med avgiften täcker vi extra kostnader för skyddsutrustning, desinfektion och specialarrangemang, beroende på tjänstens krav.

PrisSjälvriskandel
Allmänna mottagningsrelaterade debiteringar
Poliklinikavgift, när- och distansmottagning33,80 €33,80 €
Poliklinikavgift, vårdbesök i serie3,20 €3,20 €
Kanta-avgift3,00 €3,00 €
Skyddsutrustning och särskilda arrangemang på infektionsmottagningen7,50–15,40 €7,50–15,40 €

Tid som inte avbokats eller som avbokats för sent

Vid hinder ber vi att du avbokar mottagnings- eller undersökningstiden senast 12 timmar före den bokade tiden. Du kan avboka mötet via avbokningslänken i bekräftelsemeddelandet, i PikkuTiedot eller genom att ringa till 010 380 8000. För en tid som avbokats senare eller en tid som inte avbokats alls debiterar vi det fullständiga priset.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av mottagningsarvodet, undersökningskostnaderna och vårdkostnaderna. Pikkujätti använder FPA:s direktersättning.

Vänligen notera, att ersättningarna för privat sjukvård ändras den 1 januari 2024. Läs om ersättningsgrunderna på FPA:s webbplats.

Om mottagningspriser för läkare och andra specialister

Pikkujättis läkare är huvudsakligen självständiga yrkesutövare och fastställer själv sina egna priser. Priserna i denna prislista är vägledande. Priset påverkas av hur krävande specialiteten är och av läkarens utbildning och erfarenhet. Du hittar närmare expertspecifika prisberäkningar i tidsbokningen.

Mottagningspriset grundar sig på den tid som läkaren använder på vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar.

Ingrepp i samband med mottagningarna, utlåtanden, laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, tillbehör, vacciner och läkemedel debiteras separat. Även vårdsamtal och förnyande av recept utan mottagning är avgiftsbelagda.

Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna. Infektionsmottagningen inkluderar också en avgift för skyddsutrustning.

PrisSjälvriskandel
Mottagning hos läkare på vardagar
Specialistläkarmottagning, 20 minfrån 126,00 €från 96,00 €
Specialistläkarmottagning, 30 minfrån 153,00 €från 123,00 €
Mottagning hos läkare på veckoslut
Specialistläkarmottagning, 20 min på lördagfrån 163,80 €från 133,80 €
Specialistläkarmottagning, 20 min på söndag och
söckenhelger
från 252,00 €från 222,00 €

Distansmottagningar och PikkuTsätti

En distansmottagning sker huvudsakligen som en telefonmottagning. En specialist vid Pikkujätti ringer dig i början av den reserverade tiden. Se till att du då är ledig och har telefonen till hands! Det är inte möjligt att ringa upp specialisten. Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna hos distansmottagningen. För distansmottagningar som inte avbokats debiterar vi det pris som anges i prislistan. Mer information om distansmottagningen här.

PikkuTsätti är en barnläkarchatt där du kan kommunicera med en barnläkare via en nätverksanslutning. Poliklinik- och Kanta-avgifter ingår i priserna för PikkuTsätti. Mer information om PikkuTsätti här.

Undersökningar som ordineras i samband med distansmottagning eller PikkuTsätti debiteras separat.

Pris sammanlagtSjälvriskandel
Distansmottagning
Specialistläkarmottagning per telefon, 20 min på vardagarfrån 126,00 €från 118,00 €
Specialistläkarmottagning, 20 min per telefon
på veckoslut och söckenhelger
från 147,00 €från 139,00 €
PikkuTsätti barnläkarchatt
PikkuTsätti på vardagar84,00 €76,00 €
PikkuTsätti på veckoslut och söckenhelger104,00 €96,00 €

Coronatest

FPA-ersättning kan erhållas för tester som utförs på basis av en läkares remiss. FPA-ersättning beviljas inte om testet utförs för en patient utan symtom, t.ex. för ett intyg.

Observera att distansmottagningen eller telefontiden under vilken läkaren berättar om resultatet och gör en bedömning samt plan för eftervård faktureras separat.

Du kan oftast betala testet på läkarcentralen.

PrisSjälvriskandel
Coronatestets pris
PCR-test för coronavirus214,10€214,10€
Antigentest för coronavirus (inkl. andra virusprov som behövs, bl.a. influensa)198,70€198,70€

Vaccinationer

Priset för ett vaccinationsbesök består av en besöksavgift och priset för vaccinet enligt vaccinets prislista nedan. Poliklinik- och Kanta-avgifter läggs till i priserna.

Pris sammanlagtSjälvriskandel
Totalkostnad för vaccinationer, inklusive injektion av skötare och vaccinet
Influensavaccin (injicerbart vaccin), 1 person som ska vaccineras49,70 €49,70 €
Influensavaccin (nässpray Fluentz), 1 person som ska vaccineras68,10 €68,10 €
Fästingvaccin TBE, 1 person som ska vaccineras66,50 €66,50 €
Fästingvaccin TBE, 2 personer som ska vaccineras103,00 €103,00 €
Fästingvaccin TBE, 3 personer som ska vaccineras143,50 €143,50 €
Fästingvaccin TBE, 4 personer som ska vaccineras190,00 €190,00 €
Fästingvaccin TBE, 5 personer som ska vaccineras244,00 €244,00 €
Andra vanligaste vacciner, mottagningspriset för sjukskötaren läggs till priserna (injektionsavgift)
Hepatit A-vaccin, för yngre än 16 år47,85 €47,85 €
Hepatit A-vaccin80,75 €80,75 €
Hepatit A+B-vaccin, för yngre än 16 år58,40 €58,40 €
Hepatit A+B-vaccin80,50 €80,50 €
Hepatit B-vaccin73,50 €73,50 €
Besök hos vaccinskötare
Mottagning hos vaccinationssköterska, 1 person som ska vaccineras37,40 €37,40 €
Mottagning hos vaccinationssköterska, 2 personer som ska vaccineras54,40 €54,40 €
Mottagning hos vaccinationssköterska, 3 personer som ska vaccineras71,40 €71,40 €
Mottagning hos vaccinationssköterska, 4 personer som ska vaccineras88,40 €88,40 €
Mottagning hos vaccinationssköterska, 5 personer som ska vaccineras105,40 €105,40 €
Internationellt vaccinationskort4,00 €4,00 €

Övriga tjänster

Förutom prover kommer en provtagningsavgift på 37,00 € att tas ut av dem som kommer till laboratoriet med en remiss från en annan läkare än Aava eller Pikkujätti.

För mer information, kontakta Pikkujättis rådgivningstjänst 010 380 8000.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.