Internetajanvarauksen, PikkuTiedot ja PikkuÄppi -palveluiden käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen 

Nämä käyttöehdot ("Ehdot") sääntelevät Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasemat Oy:n, y-tunnus 2272762-2, osoite Annankatu 34 A, 00100 Helsinki ("Pikkujätti") digitaalisen palvelukanavan osoitteessa asiointi.pikkujatti.fi ja PikkuÄppi -applikaation Apple App Storessa ja Google Playssä ("Palvelu") käyttöä.  Palvelun osittainenkin käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Mikäli käyttäjä (”Käyttäjä”) ei hyväksy Ehtoja, tulee Palvelun käyttö lopettaa välittömästi. 

2. Palvelun sisältö, käyttö ja kolmansien palvelut 

Palvelun avulla voidaan tallettaa ja käsitellä potilaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja sekä välittää tietoa käyttäjän ja Pikkujätin hoitohenkilökunnan välillä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Palveluun kirjautuminen edellyttää ns. vahvaa sähköistä tunnistautumista (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettu laki, 571/2016). 

Palvelu sisältää Suomi.fi-valtuudet -toiminnallisuuden, joka on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottama sähköisen asioinnin tukipalvelu. Tämä tukipalvelu mahdollistaa sen, että huoltaja pääsee tarkastelemaan alaikäisen, 0-17 –vuotiaan huollettavansa terveystietoja tietyin rajoituksin. 

Käyttäjä voi katsella omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietojaan kuten laboratoriotuloksia tai kuvantamisen tuloksia. 

Palvelu on eri asia kuin Pikkujätin ylläpitämä erillinen potilastietojärjestelmä, joka kattaa Pikkujätin ja Pikkujätissä toimivien itsenäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamaa hoitoa ja tekemiä tutkimuksia koskevia potilastietoja. Palvelun kautta Käyttäjä saa kuitenkin rajatun katseluoikeuden eräisiin Pikkujätin lääkärikeskus- ja työterveydenhuollossa Käyttäjästä itsestään tai huoltajan huollettavasta alle 18-vuotiaasta alaikäisestä asiakkaasta talletettuihin tietoihin ja asiointihistoriaan Pikkujätin toimipisteissä. 

Kaikissa alaikäistä koskevissa hoitotoimenpiteisiin liittyvissä päätöksissä tulee noudattaa potilaslain säännöksiä alaikäisen potilaan asemasta. Palvelussa voi katsoa henkilö- ja yhteystietoja sekä kieltoja ja suostumuksia Palvelun ja Pikkujätin muita palveluita koskevan asiakassuhteen osalta. Käyttäjä, huoltaja ja/tai alaikäinen yhdessä tai erikseen, voi päivittää kieltojaan ja suostumuksiaan erillisen Pikkujätin potilasrekisterin osalta. 

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Pikkujätti ei vastaa kolmansien palveluista. 

3. Laitteistovaatimukset Palvelun käytölle 

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys ja WWW-selainohjelma (uusin Edge, uusin Mozilla Firefox, uusin Google Chrome tai uusin Safari). Käyttäjä vastaa aina itse Palvelun käytön edellyttämän käyttäjän laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaisuudesta ja niiden sopivuudesta Palvelun käyttöön. "Ohjelmisto" tarkoittaa kaikkia Palvelun yhteydessä sinulle tarjottavia ohjelmistoja (mukaan lukien erilaiset hyötyohjelmat, API-ohjelmistorajapinnat ja työkalut) riippumatta siitä, onko kyseinen ohjelmisto asennettu paikallisesti käyttäjän järjestelmiin vai käytetäänkö sitä etäpalveluna verkon kautta. 

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa omien yhteyksiensä ja laitteistojensa ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja toimintakunnosta, tietojärjestelmänsä suojauksesta ja tietoturvasta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista. 

4. Maksulliset palvelut 

4.1 PikkuTsätti 

Maksu tapahtuu PikkuTiedot –palvelussa osoitteessa asiointi.pikkujatti.fi.  Etävastaanoton hinta on kulloinkin voimassa olevan Pikkujätin hinnaston mukainen. Hinta on ilmoitettu myös PikkuTsätti –palvelun kuvauksen yhteydessä. 

4.2 Muut maksulliset palvelut 

Käyttäjä voi tilata Palvelussa kulloinkin tarjolla olevia maksullisia palvelupaketteja, joiden tarkemmat palvelukuvaukset, hinnat ja ehdot on ilmoitettu Palvelussa tai osoitteessa www.pikkujatti.fi. 

5. Maksut 

Maksut suoritetaan Palvelussa ilmoitetuilla hyväksytyillä maksutavoilla, mm. pankki- ja luottokorteilla. Veloitus tehdään etävastaanoton tai chatin päätyttyä hinnaston mukaisesti.  

Muiden maksullisten palveluiden osalta kortiltasi veloitetaan tilausta koskevat maksut lähetettyäsi tilauksen Palvelussa. Toimitamme Palvelun sinulle vasta kun korttiyhtiösi on antanut luvan veloittaa maksukortiltasi tilaamasi Palvelun. 

6. Peruuttamisoikeus 

Käyttäjällä on oikeus kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa maksullisen palvelun tilaus ilmoittamalla siitä Pikkujätille viimeistään 14 päivän kuluttua maksullista palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. 

(Etä)vastaanottoaika on kuitenkin peruttava käyttöehtojen mukaisesti viimeistään 12 tuntia (tai erikseen Palvelussa ilmoitettua tästä poikkeavaa aikaa) ennen sovittua aikaa. Ellei Käyttäjä ole näin toiminut ja (etä)vastaanottoaika on ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä, Käyttäjän katsotaan esittäneen nimenomaisen pyynnön Palvelun suorittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä. 

7. Evästeiden ja analytiikkatyökalun käyttö 

Palvelussa käytetään kolmannen osapuolen evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön. Evästeet tulee kuitenkin olla käytössä tunnistautuneen käyttäjän asiointipalvelussa. 

Käytämme Palvelussa evästeitä sinun tunnistamiseesi. Ilman evästeitä emme voi tarjota sinulle tietoturvallisella tavalla terveystietojasi. Evästeissä emme tallenna henkilötunnusta – sen sijaan tunnistamme sinut evästeessä olevan satunnaisen merkkijonon perusteella, jonka avulla voimme palvelimella löytää sinuun liitettyjä tietoja ja näyttää niitä sinulle. Saatamme tulevaisuudessa käyttää evästeitä myös tallentaaksemme selaimellesi tietoja, joita Pikkujätin ei kannata ohjelmointiteknisistä syistä tallentaa tietokantaan. 

Palvelussa käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc.:n tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla analysoimme, kuinka kirjautuneen verkkopalvelun käyttäjät käyttävät Palvelua. Palvelua käytettäessä IP-osoitteesi muutetaan nimettömäksi, mutta selain tai laite voidaan tunnistaa Google Analyticsin käyttämien evästeiden tai vastaavien teknologioiden avulla. Google Analyticsin Palvelun käytöstä keräämät tiedot voivat sisältää myös henkilötietoja, jotka lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Google palvelimet voivat sijaita myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen Palvelun käyttöäsi, auttaakseen Palvelun omistajia analysoimaan Palveluun kohdistuvaa käyttöä, kehittääkseen palveluitaan ja voidakseen tarjota uusia palveluita. Google voi myös välittää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Palvelua käyttämällä hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä määritettyihin tarkoituksiin. 

8. Palvelun käytön turvallisuutta koskevat ehdot, henkilötietojen käsittely 

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Henkilötietojen käsittelyyn Pikkujätin toimesta soveltuvat Pikkujätin asiakasrekisterin tietosuojaseloste sekä Pikkujätin potilastekisterin tietosuojaseloste. Henkilötietojen käsitteleminen on olennainen osa Palvelua, eikä Palvelun toteuttaminen ole mahdollista ilman käsittelyä. Mikäli Käyttäjä vastustaa itse omien henkilötietojensa käsittelyä, tai huoltaja huollettavansa henkilötietojen käsittelyä niin laajamittaisesti, ettei Pikkujätti enää pysty tuottamaan Palvelua Käyttäjälle, Pikkujätti ilmoittaa tilanteesta Käyttäjälle ennen vastustamisoikeuden toteuttamista. Jos alaikäinen asiakas tai sen huoltaja edelleen vastustaa asiakkaan Palvelussa olevien henkilötietojen käsittelyä, Pikkujätillä ei enää ole velvollisuutta tuottaa Palvelua kyseiselle Käyttäjälle. Käyttäjän oikeuksista henkilötietojensa käsittelyä koskien kerrotaan tietosuojaselosteissa. 

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, joten Käyttäjän tulee aina käyttää omia henkilötietojaan ja kirjautumiseen annettavia henkilökohtaisia tunnuksia kirjautuessaan Palveluun. 

Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Palveluun. Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Pikkujätille tietoonsa tulleista tietoturvarikkomuksista tai mikäli hän epäilee Palvelun ehtojen vastaista käyttöä. Pikkujätti ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Käyttäjä on laiminlyönyt nämä velvollisuudet. 

9. Palvelun käyttö 

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain käyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinomaan alaikäisen alle 18-vuotiaan huollettavan henkilökohtaisen edun mukaisesti sekä muutenkin hyvän tavan, voimassa olevan lainsäädännön ja kulloinkin voimassa olevien Palvelun käyttöehtojen sekä Pikkujätin määräysten ja ohjeiden mukaan. Alaikäisen puolesta asioiva huoltaja sitoutuu Palvelun käytössä noudattamaan potilaslain säännöksiä koskien alaikäisen potilaan asemaa hoitosuhteessa. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa kanssa. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. 

Pikkujätillä on oikeus tarkistaa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuus väestötieto- tai muusta tunnetusta järjestelmästä. Tarkistuksissa käytetään henkilötunnusta. Käyttäjän tulee ilmoittaa viipymättä Pikkujätille, jos hän havaitsee virheellisiä tietoja Palvelussa. 

Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä toiminta käyttäytyminen Palvelussa voi johtaa Käyttäjän pääsyn epäämiseen Palveluun ja oikeustoimiin. Jokainen Käyttäjä vastaa Pikkujättiä tai Pikkujätin ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Käyttäjän käyttöehtojen vastaisista toimista tai laiminlyönnistä tai Käyttäjän huolimattomuudesta. 

10. Oikeudet Palveluun ja Käyttäjän tiedot 

Palvelu (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät Ohjelmistot ja teknologia) sekä kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet ovat Pikkujätin tai sen toimittajien ja lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Myös kaikki immateriaalioikeudet Palveluun tai siihen liittyvään Ohjelmistoon tehtäviin muutoksiin kuuluvat Pikkujätille, sen toimittajille tai lisenssinantajille. 

Käyttäjä omistaa jatkossakin kaikki Käyttäjän tuottamat ja toimittamat tiedot (”Käyttäjän tiedot”). Pikkujätti voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua, mutta Pikkujätti ei takaa varmuuskopioiden saatavuutta kaikista Käyttäjän tiedoista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen Käyttäjä itse ja tarvittaessa Käyttäjän huoltaja vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä Palvelua käyttäessään että erityisesti Palvelun päättyessä. 

Pikkujätti poistaa Palvelun käytön lopettamisen yhteydessä kaikki Käyttäjän tiedot sekä käyttäjän profiilin, mutta muita palveluita koskevat tiedot jäävät Pikkujätin asiakasrekisteriin ja erillisissä potilasrekistereissä olevat potilastiedot jäävät tähän erilliseen potilasrekisteriin. 

Pikkujätillä on oikeus käyttää Käyttäjän tietoja Palvelun arviointi- ja kehittämistarkoituksessa ja luodakseen yleisiä Palvelun käyttämiseen ja Palvelun toimittamiseen käytettyyn infrastruktuuriin liittyviä, ei-asiakaskohtaisia tilastoja (esim. tapahtumien määrä, Käyttäjien lukumäärä, erilaisten toimintojen käytön yleisyys ja tapa, suorituskyvyn mittaamiseen liittyvät muuttujat yms.). 

Palvelussa tai siihen liittyvässä Ohjelmistossa mahdollisesti esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Mikään näissä Ehdoissa mainittu ei anna Käyttäjälle oikeutta käyttää Palvelun, Pikkujätin, sen toimittajien tai lisenssinantajien nimeä tai mitään näiden tavaramerkkiä, logoa, verkkotunnusta tai muuta brändin tunnusta. Palveluun liittyvän palautteen, kommenttien tai ehdotusten tarjoaminen on täysin vapaaehtoista, ja mikäli saamme niitä Käyttäjältä, meillä on oikeus hyödyntää niitä sopivaksi katsomallamme tavalla ilman mitään velvoitteita Käyttäjää kohtaan. 

11. Pikkujätin oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset 

Palvelussa voidaan välittää ja antaa yleisluonteisia ja henkilökohtaisia ohjeita, mutta nekään eivät korvaa ammattihenkilön henkilökohtaista tapaamista, hoitoa tai tutkimuksia. 

Pikkujätti päivittää ja kehittää Palvelua sekä muita verkkopalveluita tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että Palvelu toimii mahdollisimman virheettömästi ja nopeasti. Pikkujätti ei kuitenkaan takaa verkkopalveluidensa virheettömyyttä, loukkaamattomuutta, luotettavuutta, täydellisyyttä tai saatavuutta. Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla". Pikkujätti ei myöskään vastaa vahingosta, välillisestä tai välittömästä, joka Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun tai muun Pikkujätin tarjoaman verkkopalvelun käyttämisestä. Pikkujätti pidättää oikeuden lopettaa Palvelu mistä syystä tahansa ja milloin tahansa. 

Pikkujätti ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, päivitysten, kehitysversioiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta. Pikkujätti ei vastaa Käyttäjien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevia ohjeita. 

Näitä vastuunrajoituksia sovelletaan sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Nämä Ehdot eivät rajoita sinun oikeuksiasi pakottavan lainsäädännön mukaan kuluttaja-asiakkaana ja potilaana. 

12. Reklamaatiot ja palaute 

Reklamaatiot ja palautetta Pikkujätin palveluiden käyttöön ja sisältöön liittyvissä asioissa voi tehdä Palaute -sivulla

Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti yllä mainitun palautekanavan kautta. Palautteeseen ei tule sisällyttää henkilö- tai arkaluonteisia tietoja. 

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu Näihin Ehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

Kuluttaja-asiakas voi saattaa Palvelua koskevan riidan, jota ei saada neuvotteluteitse ratkaistua kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi https://www.kuluttajariita.fi/fi/

Lisäksi sinulla on oikeus saattaa riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi, joko Pikkujätin kotipaikan tai oman asuinpaikkasi kotipaikan käräjäoikeuteen. Yritysasiakkaan on saatettava riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Pikkujätin kotipaikan käräjäoikeudessa. 

14. Muut ehdot 

Mikäli jokin näiden Ehtojen kohta on pätemätön, ei se vaikuta muiden kohtien pätevyyteen. Pätemätön ehtokohta poistetaan tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvataan vastaavalla pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden Ehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä Ehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan. 

Koska Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, Pikkujätti pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset Palvelussa aiheuttavat oleellisia muutoksia Ehtoihin, ilmoitamme niistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, Käyttäjän yksinomainen keino on Palvelun käytön lopettaminen. Pikkujätillä ei ole tällaisessa tapauksessa korvausvelvollisuutta Käyttäjää kohtaan. 

Käyttäjällä on oikeus päättää Palvelun käyttö milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa päättämisestä henkilökohtaisesti Palvelussa ilmoitettavalla tavalla. Pikkujätillä on päättämisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea palvelu kunkin käyttäjän osalta. Käyttäjän tulee viimeistään ennen päättämistä tulostaa tai siirtää toiselle tallennusvälineelle Palveluun tallettamansa tiedot, jos ei ole sitä aiemmin tehnyt.