Lasten kardiologin vastaanotto

Lasten kardiologi on lasten sydänsairauksien ja verenkierron erityisasiantuntija. Lapsilla kuullaan varsin yleisesti sivuääniä, joista valtaosa ovat viattomia, niin kutsuttuja virtausääniä tai fysiologisia sivuääniä. Koska osa synnynnäisistä sydämen rakennevioista kuitenkin ilmenee vasta lapsen kasvaessa, on sivuäänilöydös aina syytä ottaa vakavasti.

Lastenkardiologi tekee tarvittaessa sydämen ultraäänitutkimuksen

Rytmihäiriöitä esiintyy myös lapsilla ja näiden selvityksessä lapsillekin voidaan tehdä EKG -tutkimus.

Lasten sydäntä ja verenkiertoa tutkittaessa myös keuhkokuva ja verenpainemittaukset kuuluvat rutiinitutkimuksiin.

Sydänleikattujen lasten jälkiseuranta tapahtuu niinikään lastenkardiologien toimesta.

FacebookTwitterLinkedIn