Behandling av sekretorisk otit -som (vätska i mellanörat, liimakorva)

Orsaker

Sekretorisk otit (SOM) är ett tillstånd med vätska i mellanörat. Majoriteten av barnen har åtminstone en episod av SOM före skolåldern. Oftast uppkommer SOM efter en akut öroninflammation, men den kan också uppstå efter en vanlig förkylning då örontrumpetens funktion försämras.

Symptom 

Det huvudsakliga symptomet är hörselnedsättning och en känsla av täppt öra. I de flesta fall är hörselnedsättningen lindrig och kan variera från dag till dag, men en liten del kan få en medelsvår hörselnedsättning på upp till 40 dB. Tecken på att hörseln försämrats är att barnet vill höja volymen på radio och TV, talar med hög röst, ofta säger ”va?” och ”selektiv hörsel” visar sig ofta vara nedsatt hörsel på riktigt. Ibland kan till och med språkutvecklingen påverkas. De yngsta barnen kan vara gnälliga och sova oroligt. Det är värt att hålla i minnet, att också efter en vanlig öroninflammation är örat ofta täppt och hörseln nedsatt under flera veckor efteråt. Till definitionen för sekretorisk otit hör att tillståndet varat i minst 3 månader.

När till läkare?

Om barnets hörsel verkar nedsatt, är det skäl att konsultera läkare. Likaså om barnet är stort nog att själv klaga på öronsymptom eller nedsatt hörsel. I de flesta fall läker öronen spontant med tiden, 70–80 % på tre månader, så i första hand följer man endast med barnet genom regelbundna kontrollbesök.

Behandling och prevention

Större barn kan läras att ventilera mellanörat genom att knipa fast näsan och försöka pressa ut luft i mellanörat (Valsalvas manöver) eller med hjälp av en Otovent-ballong. Uppföljning och att ge örat tid att läka är tillräckligt för de minsta barnen. Om vätskan inte försvinner inom tre månader eller om det uppstår upprepade kortare perioder med vätska i mellanörat som påverkar barnet, övervägs rörinsättning. Man sätter då in ett litet rör som är några millimeter stort genom trumhinnan under en kort nedsövning samtidigt som vätskan sugs ut. Sekretet kan ibland vara segt och tjockt, därav benämningen ”liimakorva” eller ”glue ear”. Hörseln återställs omedelbart efter ingreppet, vilket till en början efter en längre period med nedsatt hörsel till och med kan kännas störande. ”Ni lämnade volymen på för högt”, som ett barn sade då han kom på kontrollbesök.

Röret fungerar i regel 6–18 månader, varefter det stöts bort och avlägsnas från örongången, ifall det inte råkat trilla ut av sig själv innan dess. Barnet kommer på uppföljning med ungefär ½ års mellanrum. Så länge röret fungerar, kan en ny episod med vätska i mellanörat inte uppstå, och hörseln håller sig då alltid på normal nivå. Ett barn kan ha akuta öroninflammationer och sekretoriska otiter om varandra.

FacebookTwitterLinkedIn