Pariterapia

Terapian alkuvaiheessa kartoitetaan parin toiveita parisuhteelle sekä tavoitteita terapiaistunnoille. Joskus halutaan pohtia, halutaanko yhdessä vielä olla ja onko suhteen jatkamiselle edellytyksiä. Nykyään miltei puolet liitoista päättyy eroon. Eroista puolet tapahtuu lasten ollessa alle kouluikäisiä.

Apua voidaan hakea myös  siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Myöhempiä parisuhteen taitekohtia ovat mm. lasten murrosikä ja kotoa muutto.

Puolisoiden kommunikaation toimimattomuus tai jumiutuminen, ikäkriisit, uskottomuus, lapsettomuus, riippuvuusongelmat tai parisuhdeväkivalta ovat yleisiä syitä hakeutua terapiaan.  Apua voi hakea yksinkin, mikäli kumppani ei ole motivoitunut tulemaan mukaan.

Pariterapeutilla on tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, parisuhteen vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta. Terapeutti antaa harvoin suoria neuvoja, mutta hän auttaa paria pohtimaan elämänsä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. 

Terapeutti  tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, katsoo asioita ulkopuolisena, tasapuolisesti molempien puolisoiden sekä  mahdollisten lasten kannalta. Terapeutti on siten ei kenenkään ja kaikkien puolella.

Työskentelyn toivottu tulos on pariskunnan keskinäisen ymmärryksen, suhteen toimivuuden ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääntyminen. Vanhempien liitto on lasten ensisijainen malli parisuhteesta ja siksikin erityisen merkityksellinen. Terapian kesto voi vaihdella muutamasta käyntikerrasta pidempiin prosesseihin.

Pikkujätissä pariterapiaa pitää psykoterapeutti Jaana Pajunen.

FacebookTwitterLinkedIn