Psykiatrinen sairaanhoitaja

Paula Liski

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Varaa aika

Olen sairaanhoitaja ja työskennellyt vuodesta 2005 nuoruusikäisten ja heidän perheidensä kanssa nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa. Hoidan ja arvioin kaikkia nuorisopsykiatrisia haasteita ja häiriöitä. Tavoitteet hoidolle asetetaan yhdessä nuoren kanssa kannustavassa, ymmärtävässä ja turvallisessa ilmapiirissä.

Olen dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) terapeutti. DKT-lyhytterapia on käypähoitosuosituksen mukaista käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. DKT- menetelmien avulla voi oppia rakentavampia keinoja säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään. Muutosta edistetään tietoisen läsnäolon harjoituksilla sekä hyväksyvällä vuorovaikutuksella.

Olen myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (nepsy-valmentaja) ja työskentelen asiakkaiden kanssa, joilla on neuropsykiatrisen oireyhtymän haasteita, kuten ADHD, autismikirjo tai tourette. Valmennuksen avulla etsitään uusia keinoja ja tapoja arjen rutiineihin ja elämänhallintaan nuoren omia vahvuuksia hyödyntäen.

Ajanvarausohje

hoitaa 12-20 vuotiaita • nuoren yksilötapaaminen 45 min • yhteistapaaminen vanhemman/huoltajan kanssa 90 min • vanhemmuuden tukikäynti 90 min • myös etävastaanotto