Telefonmottagning

Telefonmottagningen är en avgiftsbelagd distansmottagning per telefon med tidsbokning. Läkaren ringer upp dig vid en överenskommen tidpunkt.

Hur fungerar telefonmottagningen?

Tidsbokning

Boka en tid genom att ringa till Pikkujättis tidsbokning 010 380 8000 eller boka en tid på nätet. Lediga telefonmottagningstider ser du i tidsbokningen på nätet genom att välja Pikkujätti Telefonmottagning i sökfältet.

Kontakta vår rådgivningstjänst, om du inte hittar en telefonmottagningstid som passar till den specialist du vill nå. Vi erbjuder telefonmottagningstider till en del av våra specialister.

Du kommer att få en bekräftelse på din bokning av telefonmottagningstiden till det telefonnummer som du uppgett och en påminnelse per sms 24 timmar före den bokade tiden.

Läkaren ringer till dig vid överenskommen tidpunkt från följande nummer: 010 380 8000.

Se till att vara ledig då och ha telefonen nära. Det går inte att ringa upp läkaren igen. För en ej avbokad telefonmottagningstid debiterar vi 50 procent av tjänstens pris.

Meddela eventuella ändringar minst 12 timmar före bokad tid till Pikkujättis tidsbokningstjänst på numret 010 380 8000.

OBS!
Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter
 och vid behov uppdatera ditt telefonnummer, om du har ett nytt, i vår PikkuTiedot-tjänst, så att läkaren ringer till rätt nummer.

Betalning

Det är möjligt att få ersättning från FPA för telefonmottagningstiden.

Vilka ärenden om mitt barn kan jag sköta via telefonmottagningen?

På distansmottagningen per telefon kan vi ta ställning till barnets hälso- och sjukdomsproblem samt ge specialistråd för att lösa problem och bekymmer.

På telefonmottagningen kan du till exempel:

  • Förnya recept
  • Konsultera läkare i ett ärende som tidigare skötts på mottagningen (t.ex. vätning, förstoppning, astma eller allergier)
  • Kontrollera medicinering eller diettest
  • Kontrollera allergisymtom under pollensäsongen och kontrollärenden med anknytning till astma (förnyande av recept, medicineringsanvisningar)
  • Gå igenom laboratoriesvar, om besväret inte är akut (oftast enligt tidigare överenskommelse)
  • Ställa frågor med anknytning till coronaviruset

Följande sköts inte per telefon: akuta nödsituationer, andnöd, bröstsmärtor, infektioner med kraftiga symtom eller smärttillstånd. Antibiotika för behandling av infektionssjukdomar.

Behandling med antibiotika förutsätter så gott som alltid att en fysisk undersökning och/eller en laboratorieundersökning görs. Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet ordineras i regel inte på distansmottagningen.

Recept

Recepten görs i vårt patientdatasystem och läggs vid behov in i Kanta-programmet. Recepten finns tillgängliga i valfritt apotek mot uppvisande av FPA-kortet.

En förutsättning för att ett recept ska kunna skrivas ut är att läkaren kan avgöra behovet av läkemedelsbehandling för barnet. Barn har betydligt färre långtidssjukdomar jämfört med vuxna. Den medicinska behandlingen av barn är en del av den övergripande vårdvägen där man från fall till fall följer med och bedömer nödvändigheten av varje enskilt läkemedel.

Laboratorieundersökningar och övriga remisser

Distansläkaren kan skriva en remiss till undersökning i Pikkujättis laboratorium så länge skrivandet av remissen inte förutsätter att patienten undersöks. Distansläkaren kommer överens med patienten om fortsatt vård och provsvar.

Vidareremisser till andra undersökningar eller ingrepp överenskommes med läkaren.

Intyg

Vi kan inte skriva ut intyg för vård av sjukt barn till arbetsgivaren, såvida inte sjukdomen redan tidigare har behandlats på mottagning.

Dietintyg kan till exempel förnyas i samband med telefonmottagningen.

Följande saker kan det vara bra att kolla upp före distansmottagningen:

Är vårdnadshavarnas telefonnummer och övriga kontaktuppgifter aktuella?

Om ditt barn redan är kund hos Pikkujätti, kan du på egen hand uppdatera de ändrade kontaktuppgifterna under barnets uppgifter i PikkuTiedot-tjänsten eller ringa Pikkujättis rådgivningstjänst 010 380 8000.

Har du godkänt utlämning av patientuppgifter?

Vårdnadshavaren kan ge i Mina Kanta-tjänsten. När barnets hälsouppgifter följer med förbättras kontinuiteten och planmässigheten i vården.

Har barnet nyligen vårdats eller undersökts någon annanstans?

Ta fram sjukjournaler och undersökningsresultat från andra läkarbesök. Uppgifter om besök hos Pikkujätti finns i vårt patientdatasystem.

Har barnet en sjukkostnadsförsäkring?

Kontrollera om försäkringen ersätter distansmottagning.

Använder barnet läkemedel?

Ta fram uppgifter om de läkemedel som barnet använder inklusive styrkor och doser.

FacebookTwitterLinkedIn