Barnläkare, dvs. pediatriker

Pikkujättis barnläkare, dvs. pediatriker, är specialister på barnsjukdomar. De lyssnar, observerar och studerar barnets symtom och försöker ta reda på orsaken till dessa. Det lönar sig alltid att boka tid till en barnläkare när en vuxen är orolig för ett barn. Du kan också hitta i Pikkujätti allmänläkare som har erfarenhet av att arbeta med barn.

Vad gör en barnläkare?

Barnläkarens, dvs. pediatrikerns specialkompetens är barn och ungdomar. Det viktigaste verktyget för en barnläkare är att lyssna. Läkaren lyssnar på både barnet och föräldrarna, och försöker ta reda på orsaken till symtomen. Ett spädbarn eller ett litet barn kan inte själv berätta om sina symtom och då är all information från föräldrarna viktig.

När ett barn insjuknar påverkas barnets symtom av många olika saker och detta påverkar även tolkningen och behandlingen av dessa. Barnläkaren observerar och identifierar barnets eller tonåringens beteende och försöker på mottagningen få en fullständig bild av vad som orsakar barnets symtom.

Utöver förhandsuppgifterna och det barnet eller föräldrarna berättar undersöker barnläkaren barnet eller tonåringen och föreskriver vid behov ytterligare undersökningar, såsom laboratorieundersökningar eller diagnostisk avbildning.

Sjukdomarnas form varierar beroende på barnets ålder och utvecklingsstadium. Många sjukdomar eller skador korrigeras bättre hos barn och ungdomar än hos vuxna. Det är ändå viktigt att besväret behandlas rätt från början, så att det inte orsakar ytterligare problem senare när barnet blir större.

När ska du boka tid till en barnläkare?

Det lönar sig alltid att boka tid till en barnläkare, det vill säga en pediatriker, när en vuxen är orolig för ett barn. Läkaren tar alltid oron på allvar. Eftersom barnets förmåga att uttrycka sina symtom och besvär är begränsad, ska tröskeln till att besöka en barnläkare vara låg. Ju yngre barnet är, desto snabbare lönar det sig att boka tid till en barnläkare.

De vanligaste orsakerna till att boka tid till en barnläkare är:

  • feber, hosta, infektionssymtom
  • misstanke om öroninfektion
  • misstanke om urinvägsinfektion
  • utslag, misstanke om allergi
  • huvudvärk
  • magont, diarré eller förstoppning
  • babyns oförklarliga gråt

Med barnläkaren kan du också prata om din oro över barnets utveckling, vaccinationer, sömnproblem eller andra frågor som rör ditt barns hälsa.

Barnet är ett barn eller en ung person fram till vuxen ålder eller till dess att tillväxten och utvecklingen har upphört. Många gånger upphör besöken hos en barnläkare vid myndig ålder, men många barnläkare följer gärna upp sina patienter tills de blir unga vuxna, eftersom de är väl förtrogna med patientens historia. Detta är också en fördel om barnet eller tonåringen har insjuknat i en mindre vanlig barndomssjukdom, vars uppföljning kräver en nära vårdrelation.

Hur går det till på barnläkarens mottagning?

Man behöver inte i sig förbereda sig särskilt för ett barnläkarbesök om barnet ungefär vet vad som händer på läkarmottagningen. Det lönar sig att lindra barnets eventuella spänning eller rädsla i förväg, till exempel med hjälp av böcker och videor.

Om barnet har en långvarig sjukdom eller en sjukdom som har påverkat barnets tillväxt är det bra att ta med sig barnets tillväxtinformation och/eller -kurvor. Det är också bra att ta med skriftliga handlingar om tidigare undersökningar eller ingrepp samt information om långtidsmedicinering.

Det är tryggast för ett litet barn en vuxen håller barnet i famnen hela tiden och om barnet måste genomgå undersökningar eller ingrepp på undersökningsbritsen kan den vuxna även då vara i närheten.

Efter förhandsuppgifterna och en intervju gör läkaren vanligtvis en undersökning, som nästan alltid innefattar att lyssna på hjärtat och lungorna, titta i öronen, munnen och halsen och ofta också palpation av buken.

Om läkare ordinerar ytterligare undersökningar, kommer du vanligtvis till dem omedelbart, varefter du återvänder till mottagningen för att höra resultaten. Samtidigt planeras även behandlingen och eventuella fortsatta åtgärder.

Många vanliga laboratorieundersökningar kan göras på ett mer varsamt sätt, genom att ta ett blodprov endast från barnets fingertopp. Större blodprover måste dock tas som hos vuxna, d.v.s. som ett venprov. Pikkujättis laboratoriesjukskötare är proffs på att ta prover från ett barn och med dem går provtagningen bra.

Vilka besvär kan behandlas på barnläkarens distansmottagning?

Du kan också sköta ärenden med en barnläkare på distans, men alltid när det är möjligt lönar det sig att komma till närmottagningen. Det är lättare att undersöka symtomen hos ett barn eller en tonåring på mottagningen.

Distansmottagning är dock ett bra alternativ i många situationer. På distansmottagningen kan man besluta om behandling eller fortsatta åtgärder, eller läkaren kan ordinera ytterligare undersökningar. På distansmottagningen kan en barnläkare också bedöma om det krävs ett besök på en närmottagning.

Barnläkarchatten Pikkutsätti

PikkuTsätti är barnläkarnas chattservice, där du kan sköta ärenden på distans.

Barnläkarens telefonmottagning

Telefonmottagning är ett bekvämt sätt att kontakta en barnläkare när det är svårt att komma till en närmottagning.

Barnläkarens videomottagning

Vissa barnläkare tillhandahåller också videomottagning. På en barnläkares videomottagning kan du sköta samma ärenden som på andra distansmottagningar.

Tidsbokning

Boka tid till en barnläkares när- eller telefonmottagning via Pikkujättis tidsbokning online eller genom att ringa vårt servicenummer 010 380 8000.

Boka tid till en barnläkares videomottagning genom att ringa vårt servicenummer 010 380 8000.

FacebookTwitterLinkedIn