Potilastietojen korjaamisvaatimus

Jos tietosi ovat Pikkujätissä väärin, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista tai täydentämistä. Jos jokin tieto sinusta on tarpeeton, voit vaatia Pikkujättiä poistamaan tuon tiedon.

Huomioithan kuitenkin, että Pikkujätillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää potilastietoja sinun ja Pikkujätin oikeuksien turvaamiseksi. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan potilastietoja tulee säilyttää 12 vuotta kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Sinua hoitanut terveydenhuollon ammattilainen ja Pikkujätin johtava lääkäri käsittelevät yhdessä esittämäsi korjaus-, täydennys- tai poistopyynnön ja arvioivat, voimmeko toteuttaa pyyntösi.

Pikkutiedot-palvelun kautta pääset muokkaamaan mm. nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietojasi sekä potilastietojen käsittelylupia.

Sinun tulee tehdä potilastietojen korjaus-, täydennys- ja poistamisvaatimus kirjallisena valmiilla lomakkeella ja toimittaa se henkilökohtaisesti Pikkujätin toimipisteeseen. Tarkistamme henkilöllisyytesi aina vaatimuksen toimittamisen yhteydessä.

Pikkujätillä on oikeus kieltäytyä korjaamis-, täydennys- tai poistovaatimuksesta. Tällöin meidän tulee antaa sinulle kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. Jos et ole tyytyväinen Pikkujätin tekemään päätökseen tietojesi korjaamista, täydennystä tai poistoa koskien, voit viedä asian valvontaviranomaisena toimivan Tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.