Potilasasiakirjojen tarkastus ja luovutus

Voit tarkistaa tietosi helposti Pikkujätin Pikkutiedoista tai Omakannasta.

Voit pyytää potilastietojasi paperisena valmiilla lomakkeella tai muotoilla itse vapaamuotoisen potilasasiakirjojen pyynnön. Pyynnöstä tulee käydä ilmi nimesi, henkilötunnuksesi, tutkimus- tai hoitopaikka ja ajanjakso, jolta tietoja pyydetään. Pyynnössä tulee olla merkittynä myös mitä tietoja haluat (esim. potilaskertomukset, laboratoriovastaukset, kuvantamistutkimukset). Kirjoita pyyntöön myös kenelle voimme luovuttaa pyydetyt tiedot (itsellesi vai esimerkiksi toiselle lääkäriasemalle). Allekirjoituksellasi vahvistat pyynnön.

Jos olet alaikäinen, huomioimme pyyntöäsi käsitellessämme ikäsi ja kehitystasosi. Jos ymmärrät ja pystyt päättämään hoitoosi liittyvistä asioista, sinun tulee ensisijaisesti pyytää itse tietosi. Jos haluat, että huoltajasi pyytää tiedot puolestasi, sinutn tulee valtuuttaa hänet tekemään pyyntö puolesta asiointi-valtakirjalla.

Ennen kuin luovutamme pyytämäsi tietosi, tarkistamme henkilöllisyytesi, jotta voimme olla varmoja, että tietosi luovutetaan oikealle henkilölle.

Jos toinen henkilö hakee tietosi puolestasi, hänellä tulee olla valtakirja, jolla valtuutat hänet noutamaan pyydetyt tiedot, ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Potilastietojen noutoa varten olevasta, vapaamuotoisesta valtakirjasta tulee selvitä nimesi, henkilötunnuksesi ja siinä tulee olla allekirjoituksesi nimenselvennyksineen. Lisäksi valtakirjassa tulee olla tietosi noutavan henkilön nimi ja henkilötunnus ja tieto siitä, mitä kyseinen henkilö saa noutaa. Kahden (2) esteettömän henkilön tulee myös vahvistaa valtakirja oikeaksi allekirjoituksin.

Pikkujätti löytyy jo monesta kaupungista, mutta mikäli asut kaukana tai et pääse noutamaan tietoja, voimme lähettää pyytämäsi tiedot kirjattuna kirjeenä noudettavaksi postista. Tällöin sinun tulee noutaa lähetys tulee itse. Lähetyksestä veloitetaan 20 euroa, joka maksetaan lähetyksen mukana tulevalla laskulla.