Asiakastietolaki muuttuu 1.1.2024 – OmaKannan luovutuslupaa voidaan hyödyntää jatkossa laajemmin

Pikkujätti
Voit kuitata informoinnin vastaanotetuksi jo nyt OmaKannassa tai asioidessasi Pikkujätissä.

Hyvä hoito edellyttää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot terveydentilastasi ja tutkimuksistasi. Kun sallit potilastietojesi luovutuksen terveydenhuollon eri palveluntarjoajien välillä, se helpottaa ja nopeuttaa hoitoasi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023 (Asiakastietolaki) muuttuu 1.1.2024 ja sen vuoksi Kanta-palveluiden informointi täytyy antaa asiakkaalle uudelleen. Jo aiemmin annettu tietojen luovutuslupa suositellaan päivitettäväksi OmaKannassa.

Uudella asiakastietolailla halutaan yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn säätelyä ja käytäntöjä.

Mitä muutos vaatii asiakkaalta?

Asiakas voi kuitata uuden Kanta-informoinnin vastaanotetuksi OmaKannassa tai asioidessaan Pikkujätissä ilmoittautumisen tai maksamisen yhteydessä. Voit jo vastaanottaa OmaKannassa uuden Kanta-informoinnin, joka on mahdollista merkitä vastaanotetuksi Pikkujätissä 2.1.2024 alkaen.

Kanta-informointi vastaanotoilla saattaa aiheuttaa ruuhkaa asiakaspalvelutilanteissa. Huomioithan, että itseilmoittautuminen ei onnistu ennen Kanta-informoinnin vastaanotetuksi merkitsemistä.

Lupa laajenee

Uuden lain myötä Kanta-palveluissa annettua luovutuslupaa ja asetettuja luovutuskieltoja sovelletaan laajemmin myös muuta kautta tapahtuvissa tietojen luovutuksissa (esim. paperilla). Jos olet antanut luovutusluvan vuonna 2023 tai aiemmin, se kannattaa käydä tarkistamassa ja päivittämässä OmaKannassa.

Jatkossa Pikkujätissä on mahdollista antaa informointi myös asiakkaan lailliselle edustajalle. Mikäli kyseessä on täysi-ikäinen asiakas tai esimerkiksi huoltajuudesta herää epäily, laillisen edustajan tulee osoittaa valtuutus ennen informoinnin vastaanotetuksi merkitsemistä.

Luovutuslupa ja luovutuskiellot

Voit vaikuttaa tietojesi käyttöön rajaamalla tietojen luovuttamista. Luovutuskiellolla voit määrittää, mitä resepti-, potilas- ja asiakastietojasi ei saa luovuttaa muille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille katsottaviksi.

Uutena luovutuskieltona on tullut laaja luovutuskielto, joka kieltää kaiken luovutuksen. Luovutuskiellot voidaan luovutuslupien tapaan asettaa OmaKannassa tai terveydenhuollossa asioidessasi.

Asiakkaan laillisella edustajalla on mahdollista jatkossa antaa asiakkaan puolesta luovutuslupa ja asettaa luovutuskieltoja. Lähtökohtaisesti päätöskykyiseksi arvioidun alaikäisen tulee itse antaa luovutuslupa ja asettaa luovutuskiellot itse. Mikäli kyseessä on täysi-ikäinen asiakas tai esimerkiksi huoltajuudesta herää epäily, laillisen edustajan tulee osoittaa valtuutus ennen luovutusluvan antamista ja luovutuskiellon asettamista.

FacebookTwitterLinkedIn