Pirjo Tynjälä lastenlääkäri lasten reumatologian erikoislääkäri

Pirjo Tynjälä

Specialistläkare inom barnsjukdomar, Specialistläkare i barnreumatologi

Boka tid