Prislista

Prislista

1.1.2020 specialistläkarnas mottagningar:

mottagningsbesök 20 min från 90 €
mottagningsbesök 30 min från 100 €

Mottagning på lördagar:
mottagningsbesök 20 min från 120 €

Mottagning på söndagar:
mottagningsbesök 20 min från 150 €

Expeditionsavgift 19,90 €.

Kanta-tjänsterna
Tjänsteleverantörer inom den privata hälso- och sjukvården är skyldiga att delta i kostnaderna för Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (Kanta-tjänsterna). Pikkujätti faktureras för Kanta-tjänsterna och för att täcka dessa kostnader debiteras kunderna en extra kostnad på 1,95 €/besök för läkarmottagningar och behandlingar. I avgiften ingår även utgifter som uppstår av användningen av eRecept.

PikkuTsätti-tjänsten
PikkuTsätti Läkarkonsultationå vardagar kostar kontakten 49 € per konsultationsgång. På veckoslut och helgdagar 59 € per konsultationsgång.

Det är möjligt att via tjänsten få ett recept för vård av barn när Tsätti-läkaren utifrån de uppgifter som angetts i distanstjänsten konstaterar att ordinationen av ett recept är nödvändigt ur behandlingssynpunkt, utan att man behöver besöka mottagningen.  Om man vid besöket skriver ut ett recept faktureras dessutom 20 € utöver besöksavgiften.

 

För sjukskötarens besök och andra åtgärder debiterar vi enligt en prislista som finns på Pikkujättis läkarcentraler.

Noggrannare prisuppgifter finns på Pikkujättis läkarcentraler.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.