Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Som namnet anger är ungdomsmottagningen avsedd för unga. Den unga kan få hjälp med såväl fysiska problem som olika frågor som hör samman med att bli vuxen, såsom jagbilden, olika personlighetsstörningar, ätstörningar, accepterande av den uppvaknande sexualiteten osv.

Experthjälp finns också att få för de vanligaste gynekologiska problemen hos unga såsom

– menstruationssmärtor
– oregelbunden menstruation
– framflyttning av menstruation
– den första gynekologiska undersökningen
– frågor som gäller preventivmedel

Ungdomsmottagningen har också möjlighet att hänvisa den unga vidare till gynekolog, psykiater, psykolog och näringsterapeut.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 0600 550 501.

Tillbaka till Tjänster.