Individualpsykoterapi (barn och unga)

Individualpsykoterapi (barn och unga)

På Pikkujätti arbetar också utbildade psykoterapeuter. Psykoterapin föregås alltid av en bedömning gjord av en specialist i barn- eller ungdomspsykiatri. Terapin kan antingen fokusera på ett visst problem eller omfatta barnets hela personlighet. I individualpsykoterapi träffar terapeuten vanligen barnet på tumanhand 1–2 gånger i veckan. Om barnet är under skolåldern är föräldrarna ofta närvarande under besöken. Individualterapins längd varierar från några besök till en intensiv behandlingsrelation som pågår 2–4 år.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.