Familjeterapi

Familjeterapi innebär att hela familjen får professionell hjälp i olika problemsituationer. Det kan vara fråga om t.ex. kriser i familjelivet, skilsmässa, att en familjemedlem blir sjuk eller vilken händelse som helst som får familjen i obalans. Genom familjeterapin försöker man förbättra familjens funktionsförmåga och beredskap att lösa problem.

Den familjeterapeutiska referensramen bygger på tanken att relationerna inom familjen utgörs av växelverkan och att man genom att förstå, medvetandegöra och förbättra denna växelverkan kan främja familjens välbefinnande.

Under terapibesöken träffar terapeuten hela familjen eller några av dess medlemmar enligt överenskommelse. Terapins längd varierar från några besök till en terapirelation som kan pågå i ett år eller ibland t.o.m. flera år. Terapibesöken hålls ett par gånger i månaden.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.