Behandling av öroninflammatione

Behandling av öroninflammatione


Orsaker

En inflammation av mellanörat kan uppstå i samband med infektioner i de övre luftvägarna, då bakterier och virus från nässvalget kan spridas via örontrumpeten till mellanörat.

Symptom

Symptomen beror på i vilket skede och hur stark inflammationsreaktionen är och inget symptom är specifikt just för öroninflammationer. Barnet kan ha minimalt med symptom eller – speciellt ofta i initialskedet – ha mycket kraftig öronvärk. Feber är inget igenkänningstecken på öroninflammationer, tvärtom är barnet oftast feberfritt. Då örat blir infekterat, uppstår det var i mellanörat. Örat känns då täppt och hörseln försämras. Speciellt på små barn är det inte lätt att upptäcka en hörselnedsättning, särskilt om öroninflammationen är ensidig. På grund av värken och tryckkänslan i örat är barnet ofta missnöjt och oroligt, och de här symptomen kan förvärras under natten då barnet är i vågrätt läge. Fastän man med öroninflammation oftast menar en infektion i mellanörat, så är det bra att komma ihåg, att orsaken till öronvärk också kan vara till exempel en inflammation av örongången, som typiskt hos barn beror på mycket simmande. Om barnet har fått rör insatta i öronen, är ett rinnande öra tecken på att det är inflammerat, men för övrigt kan örat då ibland vara helt symptomfritt.

När till vård?

I första hand är behandlingen av ett sjukt öra symptomatisk, dvs. värkmedicin. Man kan följa med barnet och symptomen i ett par dagar, om barnets hälsotillstånd det medger. Men om symptomen fortgår, om barnet klagar eller om det sker en förändring i allmäntillståndet, bör man uppsöka läkare.

Behandling – och kan man förhindra öroninflammationer?

Behandlingen är alltid individuell och baserar sig på noggrann undersökning och diagnos och bedömning av den vårdande läkaren. Om inflammationen är lindrig med lätta symptom, kan man mången gång klara sig med endast värklindrande medicin. Om sedan symptomen förvärras eller om de redan i början är kraftiga, måste man tillgripa antibiotikabehandling, som tar kål på bakterierna i mellanörat. Det här påskyndar också tillfrisknandet. Ju yngre barnet är, desto lättare måste antibiotikabehandling påbörjas. Varet som ansamlats i mellanörat förvandlas småningom under läkningsförloppet till steril vätska, som försvinner från mellanörat under de närmaste veckorna. Under den här processen är hörseln nedsatt. Efterkontroll görs vanligtvis efter ungefär en månad, då 80% av barnen redan har tillfrisknat och hörseln blivit helt återställd. Öroninflammationer hos barn som har rör i öronen behandlas oftast i första hand med örondroppar.

Öroninflammationer uppstår i samband med luftvägsinflammationer, som är mycket vanliga hos barn under tre år och särskilt under vinterhalvåret. Skyddseffekten av pneumokockvaccin är ringa. Insättning av rör i öronen minskar på risken för öroninflammation, gör symptomen lindrigare och gör behandlingen och uppföljningen lättare, samtidigt som långa perioder med täppta öron och nedsatt hörsel kan undvikas. Bakom öroninflammationerna finns många okända faktorer, som delvis har genetisk grund, och som vi inte kan påverka. Men hoppingivande är, att benägenheten för öroninflammationer minskar månad för månad då barnet växer.

 

Robert Ginström
Med lic, Specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar