Födoämnesexponering

Födoämnesexponering

Då man misstänker allergi mot ett specifikt, för barnet centralt födoämne, intar födoämnesexponering en viktig roll i diagnostiken. Exponeringen föregås av att man för en bestämd tid utesluter födoämnet, och minskar de allergiska symtomen entydigt, varefter födoämnesexponering görs.

Undersökningen utförs av en allergiskötare under läkarövervakning. Barnet får enligt ett standardiserat schema det misstänkta födoämnet i allt större doser och eventuella symptom antecknas noggrant.

S.k. dubbel-blind exponering anses vara den bästa metoden. Detta innebär att varken den exponerade eller den som utför undersökningen vet vilket födoämne som ges vid respektive test tillfälle. Denna metod förbättrar diagnostiken och rekommenderas i synnerhet då barnet har fördröjda eller svårtolkade misstänkta allergiska reaktioner.

Undersökningarna görs på Pikkujätti på inrådan av den vårdande läkaren.

Läs instruktioner för patient som kommer på födoämnesprovokation här.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.