Astmahandledning

Astmahandledning

För astmahandledning bör tid bokas hos sjukskötaren. Under astmahandledningen behandlas de viktigaste aspekterna av astmabehandling t.ex. hur du kan följa med ditt barns astma och handledning i användning av apparatur och tillbehör.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.