Rådgivning

Pikkujätti erbjuder omfattande rådgivningstjänster ifråga om allt från nyfödda till barn i skolåldern. Rådgivningstjänsterna är öppna för alla.

Barnets tillväxt och utveckling följs upp av en barnläkare och en hälsovårdare. Vi planerar rådgivningsbesöken individuellt enligt kundens behov och enligt barnets olika utvecklingsfaser. Vi tillämpar det allmänna vaccinationsprogram som används i Finland.

Vid behov har patienten också tillgång till barnläkarcentralernas specialtjänster samt sakkunniga inom olika specialområden; familjeterapi, näringsterapi, psykologmottagning, talterapi och sömnskola för nattvakare.

Hälsovårdare är Linda Andberg /Pikkujätti Kamppi.

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Kontakt 010 380 8000 eller tidsbokning

FacebookTwitterLinkedIn