Coronavirustestning av barn

Coronavirustestning av barn

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion, om du misstänker att ditt barn har smittats av coronaviruset eller om du av någon annan orsak behöver ett coronatest, ring vårt rådgivnings- och tidsbokningsnummer 010 380 8000. Vi gör coronatester utifrån en medicinsk bedömning. Detta innebär att man alltid behöver en läkarremiss till ett coronavirustest.

Kan det vara corona?

Om barnet har förkylningssymtom, funderar många föräldrar på om barnet kan ha smittats av coronaviruset. Coronafall bland barn har dock varit sällsynta, så det är sannolikare att luftvägssymtomen beror på något annat än coronaviruset. Om någon i familjen har smittats av coronaviruset, har barnet betydligt större risk att insjukna.

Symtom på coronavirusinfektion

Symtomen på corona är exakt likadana som vid andra, vanligare luftvägsinfektioner orsakade av virus. Bland annat följande symtom kan förekomma:

  • feber
  • hosta
  • snuva
  • ont i halsen
  • huvudvärk
  • tarmbesvär, såsom diarré (sällsynt).

På Pikkujätti har ytterst få coronafall bland barn konstaterats, och i samtliga fall har symtomen varit lindriga.

Trots att symtomen brukar vara lindriga, är det viktigt att upptäcka alla coronafall, så att barnet kan isoleras och risken för smittspridning, särskilt bland riskgrupper, kan minskas.

Det är lika viktigt att upptäcka andra infektioner som orsakar symtom, såsom influensa och halsfluss.

Vad ska jag göra om mitt barn har symtom på luftvägsinfektion eller om jag misstänker att barnet har smittats av coronaviruset?

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion, vi på Pikkujätti har snabba metoder att utreda både eventuell coronavirussmitta och andra sannolika sjukdomar under ett och samma besök. Barnet kan snabbt testas för coronaviruset med ett antigentest, och resultatet blir klart inom cirka 30 minuter från provtagningen.

Vi gör även PCR-tester för coronaviruset, vars resultat blir klart inom 1 dygn.

Läkaren bedömer vilket test eller vilka tester som lämpar sig bäst för barnets situation, så du behöver inte själv kunna be om ett vist test.

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion, om du misstänker att barnet har smittats av coronaviruset eller om du av någon annan orsak behöver ett coronatest, ring vårt rådgivnings- och tidsbokningsnummer 010 380 8000. Ni får en tid hos läkare, antingen på mottagningen eller på distans. På mottagningen kan eventuella undersökningar göras direkt.

Om ditt barn under distansmottagningen får en elektronisk remiss till ett PCR-test för coronaviruset, kan du boka tid för provtagning via Pikkujättis tidsbokning på nätet (välj tjänsten ”Koronatesti”) eller genom att ringa vår rådgivningstjänst 010 380 8000. Ta fram barnets FPA-kort redan på förhand. Du får en bekräftelse på den bokade tiden via sms.

Om läkaren bedömer att kriterierna för coronavirustestning inte uppfylls, får du anvisningar för egenvård.

På vilka av Pikkujättis verksamhetsställen görs coronavirustester?

Coronavirustester görs på Pikkujättis alla läkarcentraler. Det är även möjligt att söka sig till ett coronatest på läkarcentralen Aava. Läs mer på Aavas webbplats.

Förberedelser inför och ankomst till ett coronatest

Barnet ska stanna hemma i förhållanden som motsvarar karantän i väntan på både provtagningstiden och testresultaten.

Vänligen observera att de bokade läkar- och testtiderna ska följas noggrant. Av säkerhetsskäl ska man inte komma till läkarcentralen för tidigt. Vi önskar att endast en person följer med barnet. Vi rekommenderar att ni kommer till testet med bil.

Vi skyddar oss i alla vårdsituationer på det sätt som rekommenderas av myndigheterna och är extra måna om hygienen. Vi anvisar patienter med infektionssymtom till ett särskilt rum som reserverats för dem på våra mottagningar. Du kan känna dig trygg när du besöker oss.

Provet tas i Pikkujättis lokaler, som är planerade för barn. Våra sjukskötare är vana vid att ta prov på barn och tar hänsyn till barnets rädsla och nervositet. Provet tas med en provtagningspinne från barnets nässvalgrum, dvs. från näsborren. Själva provtagningen kan kännas obehaglig, men den är snabbt över.

Resultaten av coronavirustestet

Resultatet av ett antigentest blir klart inom cirka 30 minuter från provtagningen.

Resultatet av ett PCR-test för coronaviruset blir i regel klart inom 1 dygn. Under denna tid ska barnet vara hemma i förhållanden som motsvarar karantän.

Resultatet av ett coronatest (PCR) meddelas via sms, om du i samband med tidsbokningen uppgav ditt mobiltelefonnummer och gav ditt samtycke till att vårdanvisningar och undersökningsresultat skickas till dig via sms.

Om barnets testresultat är negativt, men du känner att du behöver anvisningar för egenvård eller en plan för fortsatt vård, kom överens med din behandlande läkare hur han eller hon ska kontakta dig.

Om testresultatet är positivt, får du förhållningsregler och anvisningar för egenvård av läkaren enligt överenskommelse i förväg.

Pris och betalning

På Pikkujätti är priset för ett PCR-test för coronaviruset 218,40 euro. Efter FPA-ersättningen blir priset 118,40 euro.

Priset för ett antigentest för coronaviruset (inkl. andra virusprov som behövs, bl.a. influensa) är 175,40 euro. Efter FPA-ersättningen blir priset 117,40 euro.

Du kan betala testet på läkarcentralen.

Observera att (distans)mottagningen eller telefontiden faktureras separat.