Psykologtjänster

Barn och unga i alla åldrar kan komma till psykologmottagningen. Föräldrarna kan komma för konsultation också utan barnet.

Experthjälp finns att få för olika problemsituationer såsom bl.a.

– problem i samband med barnets utveckling
– problem i samband med ångest och sinnesstämningar
– beteendeproblematik
– skolmognadsfrågor
– inlärningssvårigheter
– krissituationer i familjen
– frågor i samband med föräldraskapet
– frågor i samband med den ungas känsloliv
– övriga psykiska symptom

Antalet besök hos psykologen varierar i allmänhet mellan ett och fem besök.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.