Neuropsykologisk testning

Neuropsykologiska undersökningar av barn görs med hjälp av neuropsykologiska test, intervjuer och observation. Undersökningar utförs på barn i alla åldrar.

Undersökningar behövs för att

– kartlägga behovet av stödinsatser och rehabilitering
– utreda barnets utvecklingsnivå och specialsvårigheter
– specificera orsakerna till inlärningssvårigheter
– diagnostisera utvecklingsrelaterade störningar i hjärnverksamheten
– utreda hur neurologiska sjukdomar och hjärnskador påverkar den kognitiva funktionsförmågan
– bedöma utvecklingen hos ett syn- eller hörselskadat barn

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.