Sängvätning (enures)

Sängvätning (enures)

Sängvätning är ett vanligt problem hos barn. Vissa barn besväras dessutom av dagvätning och förstoppning samt smetning. Det lönar sig att ta tag i sängvätning senast vid 5 års ålder men tidigare ifall barnet har dagvätning eller problem med tarmfunktionen. Även i de fall där vätningsproblematiken börjat efter en längre torr period, lönar det sig att genast kontakta läkare för bedömning. Vänligen boka en mottagningstid till en läkare som är insatt i vätningsproblematik. Boka gärna en dubbel tid vid första besöket.

Sängvätning behandlas med medicinering eller med alarmanordning. Dessa behandlingar kan även kombineras. Läkemedelsbehandlingen med desmopressin är ett receptbelagt läkemedel. Personalen på Pikkujätti instruerar dig hur alarmanordningen fungerar och du har möjlighet att på samma gång inlösa den för eget bruk.

Tillsammans med den vårdande läkaren planerar Ni vilken behandling som är bäst för ert barn. Behandling och uppföljning hos specialistläkare som är insatt i vätningsproblematik.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.