Parterapi

Parterapi

I början av terapin utreds vilka förhoppningar paret har i fråga om sitt parförhållande och vilka mål de ställer för terapibesöken. Ibland vill paret fundera på om de ska fortsätta tillsammans eller inte och reda ut om det ännu finns förutsättningar att fortsätta relationen. Numera leder nästan hälften av alla äktenskap till skilsmässa. Hälften av skilsmässorna sker när barnen är under skolåldern. Man kan också söka hjälp för att kunna genomföra skilsmässan så att den medför så små olägenheter som möjligt för barnen. Senare kan bl.a. barnens pubertet och flyttning från hemmet utgöra brytningspunkter i parförhållandet. Vanliga orsaker till att ett par söker sig till terapi är att deras kommunikation inte fungerar eller går i baklås, ålderskriser, otrohet, barnlöshet, beroendeproblem eller familjevåld. Det går också bra att söka hjälp ensam, om partnern inte är motiverad att komma med.

En parterapeut känner till hur ett fungerande parförhållande ser ut, vilka faktorer som påverkar beteendet, olika skeden av parförhållandet och vad som behövs för att vårda det. Terapeuten ger sällan direkta råd, men hjälper paret med att fundera över sina mål i livet och hur de kan uppnås. Terapeuten kan bidra med nya synpunkter på problemen och ser på situationen som en utomstående, dvs. objektivt ur bägge makarnas och de eventuella barnens synvinkel. Terapeuten är alltså inte på någons sida utan på allas sida.

Arbetet leder till önskat resultat om det ökar parets inbördes förståelse, gör att förhållandet fungerar bättre och främjar alla familjemedlemmars välmående. Föräldrarnas parrelation är barnens primära modell för ett parförhållande och därför mycket betydelsefullt. Terapins längd kan variera från några besök till längre processer.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.