Tonsilloperationer

Tonsilloperationer utförs på grund av återkommande bakterieinflammationer och/eller stora näs- eller svalgtonsiller. Om tonsillerna är stora kan det medföra kraftig snarkning och andningsuppehåll och i sådana fall måste man överväga att ta bort näs- eller svalgtonsillerna. Dessutom kan barn som behöver tandreglering och talterapi ha nytta av att stora tonsiller tas bort.

Tonsilloperationer görs numera tryggt och säkert som dagkirurgi. Operationen utförs på morgonen, anestesiläkarna ansvarar för narkosen och för övervakningen efter operationen inklusive smärtlindringen. Barnet får åka hem redan på eftermiddagen.

Pikkujätti Tapiola, Itäkeskus och Kerava har operationssalar där dagkirurgiska ingrepp kan utföras.

För ingreppet behövs remiss från en öron-, näs- och halsspecialist.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.