Neuropsykologiska undersökningar

Neuropsykologiska undersökningar

En neuropsykologisk undersökning på barn görs med hjälp av neuropsykologiska tester, intervjuer och observationer. Man behöver en utredning för att
– identifiera behovet av stödåtgärder och rehabilitering
– fastställa barnets utvecklingsnivå och dess särskilda problem
– urskilja orsakerna till inlärningssvårigheter
– diagnostisera utvecklingsmässiga hjärndysfunktioner
– utreda hur neurologiska sjukdomar och hjärnskador påverkar intellektuella prestationer
– bedöma utvecklingen av barn med sensoriska handikapp

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.