Laboratorium

Laboratorium

Vid alla våra verksamhetsenheter finns laboratorier som betjänar under läkarcentralens öppettider. Under veckoslut kan följande jourprover undersökas:
– CRP
– Leukocyter (vita blodkroppar)
– Snabbtest och odling av halsstreptokock
– Urinundersökning

För undersökningarna behövs läkarremiss och svaret ges i allmänhet av den behandlande läkaren. Vi använder FPA:s system för direktersättning. Privatklienter betalar endast självriskandelen för laboratorieundersökningarna.

För de flesta undersökningar behövs ingen tidsbokning.

Vårt provsortiment omfattar nästan alla laboratorieundersökningar.

De vanligaste undersökningarna görs med så kallade snabbtest medan patienten väntar och svaret fås under samma läkarbesök.

Laboratoriets provtagningsrum är planerat för barn och skötarna är vana vid att ta prov av barn.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.