Ultraljudsundersökning av hjärtat hos foster

Ultraljudsundersökning av hjärtat hos foster

Hos cirka 1 % av de nyfödda konstateras strukturella fel i hjärtat. I Finland föds årligen cirka 500–600 barn med medfött hjärtfel.

Tack vare den utvecklade ultraljudstekniken har antalet hjärtdiagnoser som konstateras redan under fosterstadiet ökat och kommer i framtiden att öka ytterligare. De läkare som gör ultraljudsundersökningar av fostrets hjärta kan ge föräldrarna information om hur ett eventuellt hjärtfel kommer att påverka barnets liv.

Kontakt och tidsbokning Pikkujätti tfn 010 380 8000.

Tillbaka till Tjänster.