Tjänstebeskrivning av PikkuTsätti

Tjänstebeskrivning av PikkuTsätti

Pikkujättis tjänst PikkuTsätti har varit en föregångare inom distansvård för barn. Vi har förnyat och uppdaterat PikkuTsätti-tjänsten för våra kunder. Det väsentliga har inte ändrats, allt sedan början har du betjänats av en sakkunnig som är förtrogen med frågor gällande barn och våra finländska barnläkare kommer naturligtvis att fortsätta med detta enastående koncept.

Siirry Pikkutsättiin tästä

I PikkuTsätti kan du diskutera med en barnläkare allt som berör barns hälsa och sjukdomar med mobilen, på datorn eller på pekplattan. Du kan kontakta barnläkaren hemifrån eller när du är utomlands så länge du har nätuppkoppling. I tjänsten utvärderar en distansläkare, barnläkaren, vårdbehovet och hänvisar vid behov till mottagningen eller ger anvisningar för vården hemma. Tjänsten är avsedd att sänka tröskeln för att ta kontakt och eliminerar din osäkerhet om huruvida barnet bör komma till mottagningen.

I tjänsten kan du enkelt skicka bilder, videoinspelningar och andra dokument.

I distansvården kan vi ta ställning till olika problem. Det är viktigt att komma i håg att förhållandet till barns sjukdomar är mer övergripande än till vuxnas sjukdomar i genomsnitt. Barn kan inte alltid beskriva sina besvär lika exakt som vuxna. Av den här anledningen måste det ofta genomföras en undersökning på mottagningen och detta framhävs naturligtvis ju yngre barnet är.

PikkuTsätti är inte avsedd att användas i nödsituationer eller när det annars behövs akut vård.
Om ditt barn är i behov av omedelbar vård ska du utan dröjsmål kontakta nödcentralens telefonnummer 112.

Dataskydd

PikkuTsätti fungerar i en skyddad miljö. Du registrerar dig i tjänsten med stark identifiering med hjälp av personliga bankkoder eller mobilcertifikat. När du sköter ärenden för andras räkning, i det här fallet ditt barns, tillämpar vi certifiering i realtid om rätten till ärendehantering, så att ingen annan kan sköta ärenden för ditt barns räkning.

Du kan sköta ärenden för ditt barns räkning fram det elfte levnadsåret. Den unga personen (eller tillsammans med vårdnadshavaren) kan också kontakta tjänsten om han eller hon har tillgång till personliga verktyg för stark identifiering, till exempel personliga bankkoder.

Ditt barn behöver inte vara kund hos Pikkujätti tidigare. Du är välkommen att alltid sköta ditt barns ärenden i PikkuTsätti. Barnläkaren skriver in uppgifter om ditt barns distansbesök i vårt patientdatasystem och kontakten finns också i MinKanta-tjänsten.

Tjänstens verksamhet och öppettider

Tjänsten är öppen alla dagar under året. Öppettiderna är vardagar kl. 8–21, veckoslut och helger kl.9–21.

PikkuTsättis barnläkare strävar efter att svara genast när du skriver ditt meddelande i tjänsten. Om det är kö kan svaret dröja högst 30 minuter. Du får ett sms till det nummer du uppgav när barnläkaren besvarade din fråga. Du kan inte besvara det här meddelandet, all diskussion äger rum i PikkuTsätti.

Betalning och prislista

När du registrerar dig frågar systemet efter dina betalkortsuppgifter och gör en täckningsreservering. Efter att du har använt tjänsten debiteras ditt betalkort för besöket inom några dagar och du får ett kvitto till e-postadressen som du uppgav.

Priset för tjänsten på vardagar är 49 €/kontakt, på veckoslut och helger 59 €/kontakt (avgiften inkluderar alla meddelanden och eventuella recept).

FPA:s ersättningen och försäkringsbolagens direktdebitering kan tillsvidare inte användas i tjänsten PikkuTsätti.

Vad kan behandlas på distansmottagningen för barn

På distansmottagningen kan vi ta ställning till nästan alla problem i samband med barns hälsa och sjukdom och sakkunniga ger råd för hur problem ska lösas och oro dämpas.

Recept

Recept skrivs vid behov ut via vårt patientdatasystem i Kantaprogrammet. Recepten finns tillgängliga i det apotek du vill med hjälp av FPA-kortet.

Recepten förutsätter att distansläkaren kan bedöma behovet av medicinsk behandling för ditt barn. Barn lider jämfört med vuxna av mycket färre långtidssjukdomar. Den medicinska behandlingen av barn är en del av den övergripande vårdvägen där man från fall till fall följer med och bedömer nödvändigheten av varje enskilt läkemedel.
Tjänsten är inte avsedd för förnyande av recept i situationer där klienten ersätter årskontroller och uppföljningsbesök till exempel för astmamed ärendehantering på webben. Distansläkaren kan hjälpa i situationer där till exempel receptläkemedlet och/eller läkemedel för första hjälpen har tagit slut just innan ett kontrollbesök.

Distansläkaren kan ordinera receptläkemedel i situationer där sjukdomstillståndet kan bedömas utgående från tillräckliga entydiga beskrivningar och bilder. Sådana exempel är:

 • Värk- och feberläkemedel
 • Receptfria läkemedel för influensa och läkemedel avsedda att lindra symtom
 • Läkemedel avsedda för ögoninflammation
 • Allergiläkemedel mot allergisymtom
 • Olika slag av salva för utslag och hudsymtom
 • Läkemedel mot springmask och yttre parasiter
 • Avföringsmedel för kortvarigt bruk
 • Preparat avsedda för vätskebalansen i samband med magsjuka
 • Probioter och andra läkemedel mot funktionella magbesvär
 • Mot åksjuka hos äldre barn
 • Vitaminer

Distansläkaren kan inte ordinera antibiotika för vård av infektionssjukdomar (undantag lokala behandlingar) Behandlingen förutsätter nästan utan undantag fysisk undersökning och/eller laboratorieundersökningar. Läkemedel som i huvudsak påverkar centrala nervsystemet ordineras inte på distansmottagningen.

Laboratorium

Distansläkaren kan i vissa fall ge en remiss till Pikkujättis laboratorium. Om remissen inte förutsätter att patienten undersöks till exempel på grund av återkommande fall av streptokocker i familjen (familjemedlemmar utan symtom kan undersökas) Distansläkaren kommer ytterligare separat överens om den kommande behandlingen och om hur patienten ska få ta del av svaren.

Intyg

Det går inte att skriva ut sjukintyg över barnets sjukdom till exempel för arbetsgivare.