Specialister

SpecialisterLastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar


Se mer detaljer | Boka tid

Aalto Kristiina
Docent, Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnreumatologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ahola Terhi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Ahonen Matti
Med dr
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Pikkujätti Tapiola Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Ahtikari Meriitta
Fil mag
Talterapi

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Andberg Linda

Barnmorska, Hälsovårdare

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Ashorn Merja
Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barngastroenterologi (mag- och tarmsjukdomar)

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Järvenpää Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Bejedi Justin
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Björk Irina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Björklund Verna
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn

Specialiserande: Infektionssjukdomar hos barn

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Burman Janne
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Specialiserande: i barnallergologi

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Carlson Julia
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Emma Sarvikivi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Eronen Marianne
Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnkardiologi (hjärtsjukdomar)

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Fogelholm Anton
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Föhr Anna
Med lic
Specialistläkare i radiologi, Specialistläkare i barnradiologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Förster Johanna
Med lic
Specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ginström Robert
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Gunnar Riikka
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Hagelstam Camilla
PsL
Neuropsykolog, Psykolog

Specialiserande: Neuropsykologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Hahtola Sonja
Med dr
Specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Halme Heini
Med lic
Specialistläkare i hudsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Halme Katariina
Med lic
Specialistläkare i hudsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Havia Mari
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Hedström Johan
Docent, Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Heikkonen Erkki
Med dr, Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Heldt Henna
LL
Specialistläkare i barnradiologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Helenius Kjell
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Helin Noora
Med lic
Allmän medicin, Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Helve Otto
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Hero Mari
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Hero Matti
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnendokrinologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Hirvonen Karoliina
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Hirvonen Meeli
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Hopia Marketta
Fil mag
Talterapi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Huhtala Anna
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Hurskainen Maria
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Huttunen Pasi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blod- och cancersjukdomar)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Hänninen Ville
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Höglund Pia
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Hölttä Tuula
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnnefrologi (Urinvägs- och njursjukdomar)

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Höök-Nikanne Johanna
Docent, Med dr
Specialistläkare i hudsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Ihalainen Aki
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Tapiola Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Immeli Lotta
Med lic
Allmän medicin, Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Jaakkola Ilkka
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnkardiologi (hjärtsjukdomar)

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Jaakkola Tytti
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barngastroenterologi (mag- och tarmsjukdomar)

Specialiserande: Barngastroenterologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Jahnukainen Timo
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnnefrologi (Urinvägs- och njursjukdomar)

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Janér Joakim
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Jaulimo Johanna
Fil mag
Talterapi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Jero Jussi
Professor
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Joensuu Jaana
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Johtimo Nina
Med lic
Allmän medicin, Specialistläkare i barnkirurgi

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Jokinen Eero
Med dr, Professor
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnkardiologi (hjärtsjukdomar)

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Juusela Maria
Med dr
Specialistläkare i klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Kaisamatti Kirsi
Fil mag
Talterapi


Se mer detaljer | Boka tid

Kajosaari Lauri

Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Kajosaari Merja
Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Kari Jonna Maria
PsM
Neuropsykolog, Psykolog

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Karikoski Jukka
Med dr, Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar, Specialistläkare i audiologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Kariola Laura
LL
Allmän medicin

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Kaseva Nina
Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Kaskinen Anu
Med lic
Allmän medicin, Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Kekomäki Satu
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Kemppainen Aleksi
MD
Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Kentala Erna
Docent, Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar, Specialistläkare i audiologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Keronen Mare
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Keronen Pirkko
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Keski-Nisula Juho
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ketola Ilkka
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Kinnunen Päivi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blod- och cancersjukdomar)

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Kivitie-Kallio Satu
Docent, Med dr
Specialist i barnneurologi, Specialistläkare i barnsjukdomar, Psykoterapi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Korhonen Liisa
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Kormi Alma
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Korpela Reijo
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Korpi Jarkko
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Koskenvuo Minna
Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blodsjukdomar)

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Kotaniemi-Syrjänen Anne
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Kuikka Liisa
Docent, Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Kuisma Hannu
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Kuitunen Mikael
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Kukkonen Anna Kaarina
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Kurki Janne
Med lic, Docent, Fil dr
Specialistläkare i barnpsykiatri, Familjeterapi, Psykoterapi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Laakkonen Hanne
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Laakso Rea
Med lic
Specialistläkare i barnpsykiatri, Specialistläkare i ungdomspsykiatri

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Laaksonen Katriina

Talterapi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Lahti Elina
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Laitakari Elina
Med dr
Specialistläkare i barnkirurgi

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Lajunen Katariina
Med lic
Specialistläkare i allmänmedicin, Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Lassila Anna-Liisa
Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Laulajainen-Hongisto Anu
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Lauronen Jouni
Med dr, Docent
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar, Lasten nefrologian (virtsa- ja munuaissairaudet) erikoislääkäri, Specialistläkare i barnnefrologi (Urinvägs- och njursjukdomar)

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Lausala Kaarina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Lehmusjärvi Pia
Med lic,
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Lehtinen Pasi
Med dr, Docent
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar, Lasten infektiotautien erikoislääkäri, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Lehtinen Satu
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blod- och cancersjukdomar)


Se mer detaljer | Boka tid

Lempinen Laura
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Leskinen Kimmo
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Järvenpää Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Levälampi Tiina
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Lilja Markus
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Lindahl Jan

Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Loone Tiina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Lukkarila Anne
PsL
Familjeterapi, Psykolog, Psykoterapi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Lumia Mirka
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Lumikari Antti
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Luukkainen Päivi
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Madanat-Harjuoja Laura-Maria
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Banrsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Makkonen Katri
LT
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Malmivaara Kirsi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Malmström Kristiina
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Mandelin Johanna
Med dr
Allmän medicin, Specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi

Specialiserande: Hudsjukdomar och allergologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Marschan Emma
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Mattila Mikko
Med lic
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Merivirta Laura

Amningsrådgivning, Hälsovårdare

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Mieskonen Suvi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Mikkola Sakari
Med lic
Specialistläkare i radiologi, Specialistläkare i barnradiologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Mikola Katriina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnreumatologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Mustonen Saija
Med lic
Specialistläkare i allmänmedicin, Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Mäkelä Mika
Professor
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Mäkelä Virve
Med dr, Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Mäkinen Laura
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Nieminen Tea
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Nietosvaara Yrjänä
Docent
Specialistläkare i handkirurgi, Specialistläkare i kirurgi, Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Niinikoski Harri
Professor
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar, Lasten endokrinologian erikoislääkäri, Specialistläkare i barnendokrinologi

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Nikkanen Eija
LL
Specialist i barnneurologi, Specialistläkare i hudsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Nikula Anna
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Nopola-Hemmi Jaana
Med dr
Specialist i barnneurologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Nupponen Irmeli
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Näse-Ståhlhammar Saija
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård, Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Palkama Tessa
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Palosuo Kati
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Partanen Anneli
Med lic
Specialistläkare i barnpsykiatri, Specialistläkare i ungdomspsykiatri

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Parviainen Anna
Med lic
Allmän medicin, Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Passinen Satu
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Pelkonen Anna
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Perälä Miia
Med lic
Specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Pesonen Anu-Katriina
Docent, PsT
Psykolog

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Petäjä Jari
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i neonatologi (nyfödda)

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Pietola Matti
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Pirilä Satu

Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Pohto Annika
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Pylkkänen Juha
Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Qvist Erik
Docent, Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Rahkonen Otto
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnkardiologi (hjärtsjukdomar)

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Rahkonen Petri
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Rajantie Jukka
Professor
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blodsjukdomar)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Rantanen Ilona
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Rantanen Olli
Med lic
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Rask Leena
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Repo Eija
Med lic
Specialistläkare i ungdomspsykiatri, Psykoanalytiker, Ungdomspsykoterapeut

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Rintala Risto
Med dr, Med lic, Professor
Specialistläkare i barnkirurgi, Specialistläkare i kirurgi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Rintamäki Hanne
Med dr
Specialist i barnneurologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ritari Niina
PsL
Neuropsykolog

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Rosendahl Jenni
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Ruuska Satu
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Ryhänen Samppa
Docent, Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blod- och cancersjukdomar)

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Saarikoski Anneli

Specialsjukskötare, Uroterapi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Saarinen Riitta
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Sainio-Pöllänen Saara Maria
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnreumatologi

Pikkujätti Järvenpää Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Sajaniemi Nina
Professor, Fil dr
Neuropsykolog

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Salmi Sanna
Docent
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Salo Eveliina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Specialiserande: Barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Sandini Urpu
Med lic
Specialist i barnneurologi, Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Sarajuuri Anne
Med dr
Specialist i barnneurologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Sarvikivi Emmi
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Saulio Saara
PsM
Psykolog

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Schrey Aleksi
Med lic, Med dr, Docent
Korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Selmani Ziane
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Seppä-Moilanen Maija
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Shedd Päivi

Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Siltanen Mirjami
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Solasaari Terhi Katriina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Strang-Karlsson Sonja
Med dr, Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Sundell Tom
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Suominen Janne
Docent, Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnkirurgi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Suutarla Samuli
Med dr
Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Suvela Aulikki
Fil mag
Talterapi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Säilä Hanna
Med dr
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar, Lasten reumatologian erikoislääkäri, Specialistläkare i barnreumatologi

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Taipale Marko
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Tanninen Tiina
Med lic
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Teivaanmäki Tiina
Med dr
Lastentautien erikoislääkäri, Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Hyvinge Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Terävä Harri
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Their Maria
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Tolsa-Saloheimo Riikka
Med lic
Specialistläkare i barnpsykiatri

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Touru Mitja
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Hyvinge
Se mer detaljer | Boka tid

Tuomela Tiina
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Tupola Sarimari
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i socialpediatrik

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Tuppurainen Nina
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Tynjälä Pirjo
Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnreumatologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ukkonen Pentti
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i klinisk mikrobiologi, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn, Specialistläkare i klinisk virologi

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Ukonmaanaho-Leinonen Outi
PsM
Psykolog

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Vaara Päivi
Med dr, Med lic
Specialistläkare i barnkirurgi, Specialistläkare i plastikkirurgi

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Valkama Heikki
Med lic
Korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Specialistläkare i öron- näs- och strupsjukdomar

Pikkujätti Turku
Se mer detaljer | Boka tid

Vedenpää Maija
Med lic
Specialistläkare i allmänmedicin, Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Vehniäinen Jani
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Vettenranta Kim
Med dr, Med lic, Professor
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnhematologi (blod- och cancersjukdomar)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Viheriälä Liisa
Med lic
Specialistläkare i barnpsykiatri

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Viljanen Mirva
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnallergologi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Vintturi Juha
Med dr
Specialist i barnfoniatri

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Virkki Maria
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn

Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Virolainen Hilkka
Fil mag
Talterapi

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid

Virtanen Hannele
Med dr
Specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Voutilainen
Legitimerad näringsterapeut
Näringsterapi

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Väkevä Liisa
Docent, Med dr
Specialistläkare i hudsjukdomar

Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Wehkalampi Karoliina
Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnendokrinologi

Pikkujätti Östra centrum Pikkujätti Myyrmäki Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Wickman Juha
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti sjukhus
Se mer detaljer | Boka tid

Wirtavuori Kari
Med lic
Specialistläkare i anestesiologi och intensivvård

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Wärnhjelm Elina
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Yli-Jyrä Heli
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Östra centrum
Se mer detaljer | Boka tid

Ylinen Elisa
Med dr, Docent
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barnnefrologi (Urinvägs- och njursjukdomar)

Pikkujätti Kamppi
Se mer detaljer | Boka tid

Ylitalo Veli
Med dr, Med lic, Professor
Specialist i barnneurologi, Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Tapiola
Se mer detaljer | Boka tid

Öhrling Anu
Med lic
Specialistläkare i barnsjukdomar

Pikkujätti Kamppi Pikkujätti Järvenpää
Se mer detaljer | Boka tid

Örmälä Timo
Med dr
Specialistläkare i barnsjukdomar, Specialistläkare i barngastroenterologi (mag- och tarmsjukdomar)

Pikkujätti Myyrmäki
Se mer detaljer | Boka tid