sakari_suvanto_neuropsykologi

Sakari Suvanto

neuropsykologi

Varaa aika

Olen lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin erikoistunut psykologi. Minulla on tohtoritason koulutus ja psykologityöni perustuu uusimpaan tieteelliseen näyttöön. Teen muun muassa kieliaineiden ja matemaattisten aineiden oppimisvalmiustutkimuksia sekä Käypä hoito -suositusten mukaisia neuropsykologisia ADHD-tutkimuksia 5-15-vuotiaille.

Erikoisosaamistani ovat myös: • psykologinen neuvonta, ohjaus ja konsultaatio oppimisvaikeuksista • kyselylomakevastauksiin perustuva etäkonsultaatio oppimis- ja keskittymisvaikeuksista • koulupsykologin tutkimukset • kouluvalmiustutkimukset • suppeat ja laajat neuropsykologiset tutkimukset • suppeat ja laajat älykkyyden tutkimukset.

Ajanvarausohje

Alkuhaastatteluun varataan 45min aika. Itse tutkimuksiin tarvitsee varata 2 x 2h aika. Eskari-ikäisille 4 x 1h aika. En hoida alle 5-vuotiaita.