Seppä-Moilanen Maija

Maija Seppä-Moilanen

Med lic

Specialistläkare i barnsjukdomar, PikkuTsätti läkare

Boka tid
Jag betjänar på följande stationer

Pikkujätti Kamppi

Jag betjänar på följande språk

Engelska, Finska, Franska