Pikkujätti sjukhus

Pikkujätti sjukhus


Pikkujättis sjukhus är belägna i Hagalund i Esbo och Östra centrum i Helsingfors. På sjukhusen utförs dagkirurgiska operationer och ingrepp. På Pikkujättis sjukhus övernattar patienterna inte. Vid dagkirurgiska operationer och ingrepp skrivs patienten ut under samma dag.

Dagkirurgisk verksamhet förutsätter att patienten är i grunden frisk.

Pikkujätti verkar i tidsenliga och funktionella lokaliteter med modern utrustning. Efter att barnet vaknat upp ur narkosen vistas barnet med föräldrarna/ledsagaren i ett trivsamt uppvakningsrum tills barnet tryggt kan skrivas ut.

Anestesiologer som specialiserat sig på narkos av barn ansvarar för narkosen.

På Pikkujättis sjukhus utförs specialistläkare bl.a. följande dagkirurgiska ingrepp under narkos:

  • inläggning av rör genom trumhinnan (tympanostomi)
  • bortoperation av nästonsill
  • bortoperation av svalgtonsill
  • spolning av bihålorna
  • tungbandsklippning
  • bråckoperationer
  • medicinsk omskärelse
  • borttagning av födelsemärken, knölar, hudförändringar mm.
  • gastroskopi
  • sondering av tårkanalen

För åtgärder som utförs i operationssal ska tid bokas på förhand. Samtidigt får patienten anvisningar om förberedelserna inför operationen.

Behovet av en operativ åtgärd bedöms på specialistläkarens mottagning (i praktiken av öron-, näs- och halsspecialist och barnkirurger). Sonderingar av tårkanalen utförs av en ögonläkare (i samarbete med läkarcentralen Aava).

Förfrågningar och kontakt i första hand till Pikkujätti Itäkeskus eller Pikkujätti Tapiola, tfn 010 380 8000

Pikkujätti Itäkeskus
Östergatan 7, 2.vån
00930 Helsingfors

Pikkujätti Tapiola
Västanvindsvägen 1 A, 2. vån.
02100 Esbo


Specialister »