Johanna Jaulimo

FM

Puheterapeutti

Varaa aika asiantuntijalle
Palvelen seuraavilla asemilla

Pikkujätti Tapiola, Espoo

Palvelen seuraavilla kielillä

Englanti, Suomi

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni

Puhemotoriikan ongelmat, äännevirheet mm. R S, L, K, kielellinen
erityisvaikeus, äänihäiriöt, lukivaikeudet, kertovan puheen ja puheen
sujuvuuden vaikeudet, aikuisneurologia.