Jaulimo Johanna

Jaulimo Johanna

FM

Puheterapeutti

Varaa aika
Palvelen seuraavilla asemilla

Pikkujätti Tapiola

Palvelen seuraavilla kielillä

Englanti, Ruotsi, Suomi

Ammatilliset kiinnostuksen kohteeni

Puhemotoriikan ongelmat, äännevirheet mm. R S, L, K, kielellinen
erityisvaikeus, äänihäiriöt, lukivaikeudet, kertovan puheen ja puheen
sujuvuuden vaikeudet, aikuisneurologia.