Företaget

Företaget

Pikkujätti barn- och ungdomsläkarstationer ger dig service i Hagalund i Esbo, Östra Centrum och Kampen i Helsingfors, Myrbacka i Vanda, i Träskanda och i Hyvinge.

I vår verksamhet är kunden i centrum. Ledtrådar i vårt arbete är sekretess, integritet, etik, hög kvalitet och patientsäkerhet.

Förbundet för Finländskt Arbete har i september 2009 beviljat Pikkujätti barn- och ungdomsläkarstationen rätten att använda Nyckelflagga-märket. Nyckelflaggan är det säkraste sättet att tala om inhemskhet, kvalitet och ansvarstagande, som präglar verksamheten hos Pikkujätti- läkarstationerna.